Wspólnota mieszkaniowa – rachunkowość, zarządzanie finansami, prowadzenie ewidencji księgowej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Program szkolenia online na żywo


1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych

 • Podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.
 • Obowiązki rejestracyjne dla wspólnot: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS.
 • Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Prowadzenie księgowości we wspólnocie mieszkaniowej na podstawie przepisów ustawy o własności lokali.

 • Cel prowadzenia we wspólnocie mieszkaniowej obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej.
 • Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
 • Prezentacja sprawozdania finansowego wspólnoty na podstawie ustawy o własności lokali.

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • Teoria rachunkowości – zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości.
 • Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych – jednostka mikro.
 • Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
 • Przykładowy plan kont wspólnoty mieszkaniowej.
 • Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu wspólnoty.
 • Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych.
 • Rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej.

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych

 • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych we wspólnocie mieszkaniowej.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.
 • Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.

5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnoty mieszkaniowej

 • Rozliczenie we wspólnocie mieszkaniowej kosztów dostarczania gazu.
 • Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla wspólnot mieszkaniowych.
 • Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • Pozostałe rozliczenia - wywóz nieczystości stałych.

6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej

 • Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
 • Wyznaczenie wysokości zaliczek.

7. Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej

 • Dane do opracowania planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej.
 • Sporządzanie planu gospodarczego jaki przygotowuje wspólnota.
 • Zakres rzeczowy planu gospodarczego wspólnot mieszkaniowych.
 • Zmiany planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej.
 • Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

8. Okresowe zebrania wspólnoty mieszkaniowej

 • Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali.
 • Tryb głosowania uchwał.
 • Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości.
 • Przebieg zebrania wspólnoty.
 • Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu.
 • Uchwały i listy do głosowania.

9. Orzecznictwo sądowe dotyczące wspólnot mieszkaniowych

Orzecznictwo sądowe – wybrane zagadnienia odnoszące się do rachunkowości i zarządzania finansami wspólnoty mieszkaniowej.

598 zł498 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 8/26/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
27 sierpnia 2024
Wtorek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Król-Błażejewska – Podatki i ZUS
Uczymy tego, na czym się znamy.