Reklama leków i nie tylko – kiedy marketing spotyka się z prawem

Program szkolenia - Reklama leków


 

1. Reklama produktów leczniczych – „dekalog” dla marketingowców

Podsumowanie aktualnie obowiązujących przepisów dot. reklamy leków, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w rozporządzeniu w sprawie reklamy produktów leczniczych. Uczestnicy utrwalą najważniejsze zasady prowadzenia reklamy kierowanej do publicznej wiadomości oraz do profesjonalistów.

 

2. Dotychczasowe podejście organów do reklamy leków, czyli porozmawiamy na przykładach

Praktyczne podejście do głównych zasad reklamy produktów leczniczych (kierowanej do publicznej wiadomości oraz kierowanej do profesjonalistów). Uczestnicy wspólnie z prowadzącym będą oceniać prawidłowość zaprezentowanych przekazów reklamowych (w tym przykładów inspirowanych praktyką decyzyjną Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

 

3. Marki parasolowe (leki OTC + suplementy diety) – aktualny stan prawny i propozycje zmian na horyzoncie

Omówienie aktualnego podejścia do możliwości prowadzenia reklamy tzw. marek parasolowych oraz projektowanych zmian wynikających z projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie reklamy suplementów diety.

 

4. Narzędzia w rękach inspekcji, czyli kilka słów o sankcjach

Omówienie potencjalnych sankcji za prowadzenie reklamy niezgodnej z prawem oraz możliwości ich kwestionowania przez przedsiębiorcę, który nie zgadza się z decyzją organu.

 

Program szkolenia opracował Filip Dymitrowski

Organizator szkolenia - Polbi, Warszawa

 

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.