Jak zapobiegać pojawieniu się sfałszowanych produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej?

Szczegółowy program szkolenia


Fałszywe produkty lecznicze w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie o postępowaniu w przypadku pojawienia się sfałszowanego leku, suplementu diety czy wyrobu medycznego w dystrybucji hurtowej. Zajęcia o podejmowaniu działań zapobiegawczych i kontrolnych, które zagwarantują unikanie przenikaniu fałszywek do hurtowni farmaceutycznej.

1. Sfałszowane produkty lecznicze – jakie jest faktyczne zagrożenie?

Porozmawiamy o sytuacjach, które mogą stworzyć ryzyko przyjęcia do hurtowni sfałszowanego produktu leczniczego. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „czy to się może zdarzyć w hurtowni, w której pracuję?”.

2. Jakie wymagania odnoście zapobiegania fałszowaniu produktów leczniczych można znaleźć w obowiązujących regulacjach?

Wskażemy do jakich działań związanych z przeciwdziałaniem fałszowaniu produktów leczniczych zobligowane są przepisami hurtownie farmaceutyczne.

3. Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych - główne zadania hurtowni farmaceutycznej.

Omówimy zasady działania systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Przedstawimy jaka jest rola hurtowni farmaceutycznych w procesie serializacji i w jaki sposób radzić sobie z alertami.

4. Jak skutecznie zapobiegać przyjęciu do hurtowni sfałszowanych produktów leczniczych nieobjętych serializacją?

Przeanalizujemy, jakie działania poza serializacją, powinny być realizowane w hurtowni, aby zapobiegać pojawieniu się sfałszowanych produktów leczniczych w legalnym łańcuchu dystrybucji.

 

Program opracowała mgr farm. Katarzyna Kęsik Olędzka, doradca ds. farmaceutycznych

Organizator szkolenia dla hurtowni farmaceutycznych - Polbi, Warszawa

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.