Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym

Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym


Szkolenie online  „Zarządzaniu ryzykiem w ochronie zdrowia” to wprowadzenie w złożoną tematykę szacowania i zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia, jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów. Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem norm ISO oraz bardzo ważnym obszarem działalności podmiotów leczniczych.

 

Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej, szkolenie

Zdobądź wiedzę i umiejętności skutecznego szacowania ryzyka

Niesłabnące zainteresowanie wdrażaniem i utrzymaniem systemów zarządzania ISO i akredytacji Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) oraz założenia ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta pociągają za sobą konieczność wykształcenia osób, które będą w stanie przeprowadzić skutecznie proces szacowania ryzyka w podmiocie leczniczym w oparciu o najpopularniejsze narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem.

Czego uczymy podczas szkolenia o zarządzaniu ryzykiem?


W trakcie szkolenia o zarządzaniu ryzykiem w podmiocie leczniczym poznasz:

 • wytyczne zarządzania ryzykiem dla podmiotu leczniczego,
 • systemy zarządzania ryzykiem oparte na ISO oraz standardach akredytacyjnych,
 • regulacje zawarte w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta,

w zakresie zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia.

Co jest celem szkolenia o zarządzaniu ryzykiem w opiece zdrowotnej?


Przygotowane dla Państwa warsztaty mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez zapoznanie z wytycznymi zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000:2018, technikami szacowania ryzyka zgodnie z norma ISO 31010 oraz możliwościami wykorzystania normy ISO 31000 w innych popularnych standardach ISO opartych na zarządzaniu ryzykiem.

Co omawiamy podczas szkolenia dotyczącego zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym?


 1. Istota, definicje, standardy zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.
 2. Wymagania prawne i normatywne odnoszące się do zarządzania ryzykiem w różnych systemach zarządzania według normy ISO.
 3. Struktura ramowa, zasady zarządzania i wdrożenia najważniejszych elementów standardu wg ISO 31000:2018.
 4. Proces zarządzania ryzykiem. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka w podmiocie leczniczym.
 5. Przegląd, monitorowanie i doskonalenie zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.
 6. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia oraz rozwiązania praktyczne.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na szkolenie o zarządzaniu ryzykiem?


Nasze eksperckie warsztaty zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym rekomendujemy:

 • Przedstawicielom kadry zarządzającej podmiotów leczniczych,
 • Dyrektorom szpitali odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej,
 • Osobom wyznaczonym i odpowiedzialnym za zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych,
 • Pozostałym osobom związanym z szeroko rozumianym zarządzaniem w ochronie zdrowia, w tym zarządzaniem ryzykiem w podmiotach leczniczych (służbie zdrowia).

Jakie zdobędziesz umiejętności, korzyści z uczestnictwa?


Uczestnicy zajęć będą potrafili:

 • przeprowadzić pełną analizę ryzyka i szacowanie ryzyka według normy ISO 31000:2018 z wykorzystaniem narzędzi i metod normy jakości ISO 31010,
 • interpretować istotne wymagania normy ISO 31000:2018 dla procesu zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym,
 • dokumentować proces zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia,
 • zarządzać ryzykiem od praktycznej strony.

Od uczestników nie wymagana się wcześniejszego doświadczenia i wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.

Jak wyglądają zajęcia o szacowaniu ryzyka?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika,

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.