Polbi

Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym

SZKOLENIE O ZARZĄDZANIU RYZYKIEM


Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia, jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta.

 

Zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia, opiece - Szkolenie

 

Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym


W trakcie szkolenia o zarządzaniu ryzykiem w podmiocie leczniczym poznasz:

 • wytyczne zarządzania ryzykiem dla podmiotu leczniczego,
 • systemy zarządzania ryzykiem oparte na ISO oraz standardach akredytacyjnych,
 • regulacje zawarte w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta,

w zakresie zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia.

 

Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej – Cel szkolenia


Warsztaty mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez zapoznanie ich z wytycznymi zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000:2018, technikami szacowania ryzyka zgodnie z norma ISO 31010 oraz możliwościami wykorzystania normy ISO 31000 w innych popularnych standardach ISO opartych na zarządzaniu ryzykiem.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Nasze eksperckie warsztaty zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym rekomendujemy:

 1. Przedstawicielom kadry zarządzającej podmiotów leczniczych,
 2. Dyrektorom szpitali odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej,
 3. Osobom wyznaczonym i odpowiedzialnym za zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych,
 4. Pozostałym osobom związanym z szeroko rozumianym zarządzaniem w ochronie zdrowia, w tym zarządzaniem ryzykiem w podmiotach leczniczych (służbie zdrowia).

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej


Istota, definicje, standardy zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.

Wymagania prawne i normatywne odnoszące się do zarządzania ryzykiem w różnych systemach zarządzania według normy ISO.

Struktura ramowa, zasady zarządzania i wdrożenia najważniejszych elementów standardu wg ISO 31000:2018.

Proces zarządzania ryzykiem. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka w podmiocie leczniczym.

Przegląd, monitorowanie i doskonalenie zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia oraz rozwiązania praktyczne.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Poziom prezentowanej wiedzy


Od uczestników szkolenia nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie i wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.

 

Zarządzanie ryzykiem – nabycie praktycznych umiejętności


Uczestnicy zajęć będą potrafili:

 • przeprowadzić pełną analizę ryzyka i szacowanie ryzyka według normy ISO 31000:2018 z wykorzystaniem narzędzi i metod normy jakości ISO 31010,
 • interpretować istotne wymagania normy ISO 31000:2018 dla procesu zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym,
 • dokumentować proces zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia,
 • zarządzać ryzykiem od praktycznej strony.

Od uczestników nie wymagana się wcześniejszego doświadczenia i wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym.

 

Jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta


Szkolenie uwzględnia założenia ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym


➤ Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

➤ Wytyczne i regulacje prawne szacowania i zarządzania ryzykiem

➤ Wdrażanie i utrzymanie systemów zarządzania ISO, standardy akredytacyjne

➤ Wykładowca – Arkadiusz Trela, ekspert systemów jakości w ochronie zdrowia

➤ Czas trwania – 5 godzin z przerwami, webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 11/17/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
20 listopada 2023
Poniedziałek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
dr Arkadiusz Trela
Uczymy tego, na czym się znamy.