Polbi

Zatrudnianie cudzoziemców i legalizacja pobytu 2023 – Zmiany na rynku pracy, obywatele Ukrainy w Polsce

Procedury zatrudniania cudzoziemców 2023, zmiany na polskim rynku pracy – Obywatele Ukrainy w Polsce

 

Zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu obcokrajowców – Szkolenie

 

➤ Szkolenie, które ma pomóc przedsiębiorcom i osobom wspierającym cudzoziemców w legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na pracę.

➤ Zapraszamy na zajęcia podczas których wyjaśnimy, jak przebiega i na czym polega procedura zatrudniania cudzoziemców i legalizacja obcokrajowców pobytu na terenie RP i jakie zmiany zaszły ostatnio w przepisach.

 

Zatrudnianie cudzoziemców – idea szkolenia


Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest obecnie powszechne. Nie należy zapominać, że zatrudnienie osoby z innego państwa jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ważne jest też posiadanie dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca.

 

Po co powstało szkolenie o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce?


Zależy nam, aby przybliżyć uczestnikom szkolenia zakres i procedury pozyskiwania wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Powiemy, jakie obowiązki ciążą na pracodawcach i jak obecnie wyglądają procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców zamierzających podjąć pracę?

 

Cel szkolenia o procedurach zatrudniania cudzoziemców


Zajęcia mają na celu pomoc w usamodzielnieniu się w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, uzyskiwania przez cudzoziemców kart pobytu czasowego i stałego, uzyskiwania numeru ewidencyjnego PESEL przez obcokrajowca, uzyskiwania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz uzyskiwania zaproszeń dla cudzoziemców.

 

Główne punkty program szkolenia o zatrudnianie cudzoziemców


Proces rekrutacji obywateli spoza UE.  Zasady zatrudniania cudzoziemców i proces rekrutacji do pracy w Polsce obywateli spoza UE.

Legalizacja pracy cudzoziemców. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, przypadki, w których dopuszczalne jest podjęcie pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce, dokumenty wymagane od cudzoziemców do uzyskania zezwolenia na pracę.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce. Wiza krajowa, zezwolenie na pobyt czasowy, inne tytuły pobytowe, program Poland Business Harbour.

Odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Zasady odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Cudzoziemcy – Dokumenty z zakresu prawa pracy. Dokumenty z zakresu prawa pracy związane z legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Cudzoziemcy a RODO. Rekrutacja cudzoziemców a RODO – jakich informacji oraz dokumentów żądać.

Pracy zdalna cudzoziemców. Świadczenie pracy przez cudzoziemców zdalnie, w tym w Polsce i poza Polską.

Podróże służbowe i delegowanie cudzoziemców. Cudzoziemcy a podróże służbowe i delegowanie w praktyce.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

 

Na co szczególnie zwrócimy uwagę?


Zakres zajęć uczy przede wszystkim korzystania z istniejących już rozwiązań, które w teorii wydają się proste i zrozumiałe, a w praktyce stwarzają problemy nie tylko cudzoziemcom, ale również osobom pomagającym im w legalizacji pobytu na terytorium RP i ubieganiu się o legalną pracę. Sprawdź, kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę, jak uzyskać zezwolenia na pracę sezonową dla obcokrajowca i jaka jest odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o legalizacji pobytu cudzoziemców?


Zajęcia rekomendujemy osobom zatrudnionym w działach kadrowych, płacowych i działach księgowości mające styczność z aspektami zatrudniania osób pochodzących z innego państwa, przedsiębiorcom zamierzającym zatrudniać obcokrajowców, właścicielom biur rachunkowych i ich pracownikom oraz doradcom podatkowym.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT

➤ Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną obniżką – 398 zł

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Inne szkolenia dotyczące spraw pracowniczych znajdziesz w kategorii – Prawo pracy, ZUS

 

Szkolenie – Zatrudnianie cudzoziemców 2023


➤ Szkolenie o zatrudnianiu cudzoziemców i legalizacji ich pobytu w Polsce

➤ Omawiamy prawne zmiany na rynku pracy dotyczące cudzoziemców

➤ Kurs dla pracowników działu kadr i płac, pracodawców i księgowych

➤ Czas trwania: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia online na żywo

➤ Wykładowca: prawnik, praktyk i ekspert prawa pracy – Katarzyna Gospodarowicz

➤ Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 11/6/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
8 listopada 2023
Czwartek, w godz. 9:00-12:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.