Polbi

Zatrudnianie cudzoziemców i legalizacja pobytu – Zmiany na rynku pracy, obywatele Ukrainy w Polsce

Zapraszamy na szkolenie, które ma pomóc przedsiębiorcom i osobom wspierającym cudzoziemców w legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na pracę. Wyjaśnimy, jak przebiega i na czym polega procedura zatrudniania cudzoziemców i legalizacja obcokrajowców pobytu na terenie RP i jakie zmiany zaszły w przepisach obowiązujących od 2022 roku.

 

Zmiany na polskim rynku pracy – Obywatele Ukrainy w Polsce

 

Zatrudnianie obcokrajowców i legalizacja pobytu cudzoziemców - Szkolenie, Polbi - Warszawa.

 

Zapraszamy na bardzo popularne szkolenie, chętnie wybierane przez osoby zajmujące się legalizacją i zatrudnianiem obcokrajowców.

 

Zatrudnianie cudzoziemców – idea szkolenia. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest obecnie powszechne. Nie należy jednak zapominać, że zatrudnienie osoby z innego państwa jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Zależy nam, aby przybliżyć zakres i procedury pozyskiwania wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Powiemy, jakie obowiązki ciążą na pracodawcach i jak obecnie wyglądają procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców zamierzających podjąć pracę?

 

Kogo zapraszamy na zajęcia? Zajęcia rekomendujemy osobom zatrudnionym w działach kadrowych, płacowych i działach księgowości mające styczność z aspektami zatrudniania osób pochodzących z innego państwa, przedsiębiorcom zamierzającym zatrudniać obcokrajowców, właścicielom biur rachunkowych i ich pracownikom oraz doradcom podatkowym.

 

Cel szkolenia. Zajęcia mają na celu pomoc w usamodzielnieniu się w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, uzyskiwania przez cudzoziemców kart pobytu czasowego i stałego, uzyskiwania numeru ewidencyjnego PESEL przez obcokrajowca, uzyskiwania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz uzyskiwania zaproszeń dla cudzoziemców. Przybliżymy wszystkie prawne aspekty składające się na umiejętności pozyskiwania wszystkich wymaganych prawem dokumentów w celu legalnego zatrudnienia obcokrajowca.

 

Program szkolenia


ZATRUDNIANIE I LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW 2022

 

1. Proces rekrutacji obywateli spoza UE

Zasady zatrudniania cudzoziemców i proces rekrutacji do pracy w Polsce obywateli spoza UE.

 

2. Legalizacja pracy cudzoziemców

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  • Rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
  • Przypadki, w których dopuszczalne jest podjęcie pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
  • Dokumenty wymagane od cudzoziemców do uzyskania zezwolenia na pracę.

 

3. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

  • Wiza krajowa.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Inne tytuły pobytowe.
  • Program Poland Business Harbour.

 

4. Odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Zasady odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

 

5. Cudzoziemcy – Dokumenty z zakresu prawa pracy

Dokumenty z zakresu prawa pracy związane z legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

 

6. Cudzoziemcy a RODO

Rekrutacja cudzoziemców a RODO – jakich informacji oraz dokumentów żądać.

 

7. Pracy zdalna cudzoziemców

Świadczenie pracy przez cudzoziemców zdalnie, w tym w Polsce i poza Polską.

 

8. Podróże służbowe i delegowanie cudzoziemców

Cudzoziemcy a podróże służbowe i delegowanie w praktyce.

 

Na co szczególnie zwrócimy uwagę?


Zakres zajęć uczy przede wszystkim korzystania z istniejących już rozwiązań, które w teorii wydają się proste i zrozumiałe, a w praktyce stwarzają problemy nie tylko cudzoziemcom, ale również osobom pomagającym im w legalizacji pobytu na terytorium RP i ubieganiu się o legalną pracę. Sprawdź, kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę, jak uzyskać zezwolenia na pracę sezonową dla obcokrajowca i jaka jest odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

 

Katarzyna Gospodarowicz, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Katarzyna Gospodarowicz – Szkolenia, wykładowca Polbi, Warszawa.

Katarzyna Gospodarowicz. Ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych w tym dotyczące problematyki zatrudniania cudzoziemców. Katarzyna Gospodarowicz  jest autorką wielu specjalistycznych publikacji branżowych. | Poznaj lepiej wykładowcę …

 

Jak wyglądają warsztaty zatrudniania cudzoziemców?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Gospodarowicz

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Szkoleni – Zatrudnianie cudzoziemców


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.