Polbi

Zatrudnianie cudzoziemców i legalizacja pobytu 2023 – Zmiany na rynku pracy, obywatele Ukrainy w Polsce

Procedury zatrudniania cudzoziemców 2023, zmiany na polskim rynku pracy – Obywatele Ukrainy w Polsce


  • Szkolenie, które ma pomóc przedsiębiorcom i osobom wspierającym cudzoziemców w legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na pracę.
  • Wyjaśnimy, jak przebiega i na czym polega procedura zatrudniania cudzoziemców i legalizacja obcokrajowców pobytu na terenie RP i jakie zmiany zaszły ostatnio w przepisach.

 

Zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu obcokrajowców – Szkolenie

 

Zatrudnianie cudzoziemców – idea szkolenia


Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest obecnie powszechne. Nie należy zapominać, że zatrudnienie osoby z innego państwa jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ważne jest też posiadanie dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca.

 

Po co powstało szkolenie o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce?


Zależy nam, aby przybliżyć uczestnikom szkolenia zakres i procedury pozyskiwania wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Powiemy, jakie obowiązki ciążą na pracodawcach i jak obecnie wyglądają procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców zamierzających podjąć pracę?

 

Cel szkolenia o procedurach zatrudniania cudzoziemców


Zajęcia mają na celu pomoc w usamodzielnieniu się w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, uzyskiwania przez cudzoziemców kart pobytu czasowego i stałego, uzyskiwania numeru ewidencyjnego PESEL przez obcokrajowca, uzyskiwania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz uzyskiwania zaproszeń dla cudzoziemców.

 

Główne punkty program szkolenia o zatrudnianie cudzoziemców


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

  • Proces rekrutacji obywateli spoza UE.  Zasady zatrudniania cudzoziemców i proces rekrutacji do pracy w Polsce obywateli spoza UE.
  • Legalizacja pracy cudzoziemców. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, przypadki, w których dopuszczalne jest podjęcie pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce, dokumenty wymagane od cudzoziemców do uzyskania zezwolenia na pracę.
  • Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce. Wiza krajowa, zezwolenie na pobyt czasowy, inne tytuły pobytowe, program Poland Business Harbour.
  • Odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Zasady odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.
  • Cudzoziemcy – Dokumenty z zakresu prawa pracy. Dokumenty z zakresu prawa pracy związane z legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
  • Cudzoziemcy a RODO. Rekrutacja cudzoziemców a RODO – jakich informacji oraz dokumentów żądać.
  • Pracy zdalna cudzoziemców. Świadczenie pracy przez cudzoziemców zdalnie, w tym w Polsce i poza Polską.
  • Podróże służbowe i delegowanie cudzoziemców. Cudzoziemcy a podróże służbowe i delegowanie w praktyce.

 

Osoba prowadząca szkolenie – Katarzyna Gospodarowicz


Katarzyna Gospodarowicz - Wykładowca. SzkoleniaPolbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Gospodarowicz

 

KATARZYNA GOSPODAROWICZ

Prawnik, radca prawny, autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych. Prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych, w tym dotyczące problematyki zatrudniania cudzoziemców. Doradza spółkom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Na co szczególnie zwrócimy uwagę?


Zakres zajęć uczy przede wszystkim korzystania z istniejących już rozwiązań, które w teorii wydają się proste i zrozumiałe, a w praktyce stwarzają problemy nie tylko cudzoziemcom, ale również osobom pomagającym im w legalizacji pobytu na terytorium RP i ubieganiu się o legalną pracę. Sprawdź, kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę, jak uzyskać zezwolenia na pracę sezonową dla obcokrajowca i jaka jest odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o legalizacji pobytu cudzoziemców?


Zajęcia rekomendujemy osobom zatrudnionym w działach kadrowych, płacowych i działach księgowości mające styczność z aspektami zatrudniania osób pochodzących z innego państwa, przedsiębiorcom zamierzającym zatrudniać obcokrajowców, właścicielom biur rachunkowych i ich pracownikom oraz doradcom podatkowym.

 

Szkolenie – Zatrudnianie cudzoziemców 2023


398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/21/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
25 kwietnia 2023
Wtorek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.