Zatrudnianie cudzoziemców 2024. Legalizacja pracy i pobytu.

Program szkolenia - Zatrudnianie cudzoziemców 2024


1. Proces rekrutacji obywateli spoza UE

Zasady zatrudniania cudzoziemców i proces rekrutacji do pracy w Polsce obywateli spoza UE.

2. Legalizacja pracy cudzoziemców

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  • Rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
  • Przypadki, w których dopuszczalne jest podjęcie pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
  • Dokumenty wymagane od cudzoziemców do uzyskania zezwolenia na pracę.

3. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

  • Wiza krajowa.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Inne tytuły pobytowe.
  • Program Poland Business Harbour.

4. Odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Zasady odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

5. Cudzoziemcy – Dokumenty z zakresu prawa pracy

Dokumenty z zakresu prawa pracy związane z legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

6. Cudzoziemcy a RODO

Rekrutacja cudzoziemców a RODO – jakich informacji oraz dokumentów żądać.

7. Pracy zdalna cudzoziemców

Świadczenie pracy przez cudzoziemców zdalnie, w tym w Polsce i poza Polską.

8. Podróże służbowe i delegowanie cudzoziemców

Cudzoziemcy a podróże służbowe i delegowanie w praktyce.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.