Polbi

Zatrudnianie cudzoziemców 2024. Legalizacja pracy i pobytu.

Zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu obcokrajowców – Szkolenie

 

Szkolenie online – Zatrudnianie cudzoziemców 2024, legalizacja pobytu i pracy. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest obecnie powszechne. Podczas spotkania omawiamy prawidłowe procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz najnowsze zmiany na polskim rynku pracy. Nie należy zapominać, że zatrudnienie osoby z innego państwa jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ważne jest też posiadanie dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Udzielamy wskazówek jak postępować ubiegając się o zezwolenie na pobyt i pracę?

Szkolenie – Cudzoziemcy na polskim rynku pracy 2024


 • Szkolenie, które ma pomóc przedsiębiorcom i osobom wspierającym cudzoziemców w legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na pracę.
 • Zapraszamy na zajęcia podczas których wyjaśnimy, jak przebiega i na czym polega procedura zatrudniania cudzoziemców i legalizacja obcokrajowców pobytu na terenie RP i jakie zmiany zaszły ostatnio w przepisach.
 • Zależy nam, aby przybliżyć uczestnikom szkolenia zakres i procedury pozyskiwania wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca.
 • Powiemy, jakie obowiązki ciążą na pracodawcach i jak obecnie wyglądają procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców zamierzających podjąć pracę?

Cel szkolenia o procedurach zatrudniania cudzoziemców


Zajęcia mają na celu pomoc w usamodzielnieniu się w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, uzyskiwania przez cudzoziemców kart pobytu czasowego i stałego, uzyskiwania numeru ewidencyjnego PESEL przez obcokrajowca, uzyskiwania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz uzyskiwania zaproszeń dla cudzoziemców.

Jakie są główne punkty programu szkolenia o zatrudnianiu cudzoziemców?


 1. Proces rekrutacji obywateli spoza UE.  Zasady zatrudniania cudzoziemców i proces rekrutacji do pracy w Polsce obywateli spoza UE.
 2. Legalizacja pracy cudzoziemców. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, przypadki, w których dopuszczalne jest podjęcie pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce, dokumenty wymagane od cudzoziemców do uzyskania zezwolenia na pracę.
 3. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce. Wiza krajowa, zezwolenie na pobyt czasowy, inne tytuły pobytowe, program Poland Business Harbour.
 4. Odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Zasady odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.
 5. Cudzoziemcy – Dokumenty z zakresu prawa pracy. Dokumenty z zakresu prawa pracy związane z legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
 6. Cudzoziemcy a RODO. Rekrutacja cudzoziemców a RODO – jakich informacji oraz dokumentów żądać.
 7. Pracy zdalna cudzoziemców. Świadczenie pracy przez cudzoziemców zdalnie, w tym w Polsce i poza Polską.
 8. Podróże służbowe i delegowanie cudzoziemców. Cudzoziemcy a podróże służbowe i delegowanie w praktyce.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program.

Na co szczególnie zwrócimy uwagę?


Zakres zajęć uczy przede wszystkim korzystania z istniejących już rozwiązań, które w teorii wydają się proste i zrozumiałe, a w praktyce stwarzają problemy nie tylko cudzoziemcom, ale również osobom pomagającym im w legalizacji pobytu na terytorium RP i ubieganiu się o legalną pracę. Sprawdź, kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę, jak uzyskać zezwolenia na pracę sezonową dla obcokrajowca i jaka jest odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

Kogo zapraszamy na zajęcia o legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce?


Zajęcia rekomendujemy osobom zatrudnionym w działach kadrowych, płacowych i działach księgowości mające styczność z aspektami zatrudniania osób pochodzących z innego państwa, przedsiębiorcom zamierzającym zatrudniać obcokrajowców, właścicielom biur rachunkowych i ich pracownikom oraz doradcom podatkowym.

Jak wyglądają zajęcia o zatrudnianiu cudzoziemców?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące zmian w procedurach oraz obowiązkach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


398 zł568 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 5/21/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
23 maja 2024
Czwartek, w godz. 9:30-14:30
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.