Polbi

Ryczałt samochodowy – kalkulator

Ryczałt samochodowy – kalkulator kosztów ryczałtu używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych


Kalkulator pozwala wyliczać m.in. wysokości kosztów ryczałtu używania samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych w jazdach lokalnych na podstawie ustalonego między stronami limitu kilometrów.

 

Ryczałt samochodowy - Kalkulator

 

Kalkulator ryczałtu samochodów osobowych

 

Kalkulator ryczałtu 2023 (ryczałt samochodów osobowych)


Kalkulator ryczałtu 2023 (kosztów użytkowania pojazdów) to przydatny program przygotowany na bazie arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Szybko sporządzisz umowę z pracownikiem. Możesz prowadzić bazę pracowników do 500 osób oraz automatycznie sporządzać i drukować miesięczny oświadczenie o kosztach użytkowania pojazdu.

 

Do pobrania:  Kalkulator – Ryczałtu samochodowego 2023

 

Pliki instalacyjne „Kalkulatora – Ryczałt samochodowy 2023”


 • Kalkulator ryczałtu samochodowego jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel.
 • Pobierz plik kalkulatora i zapisz na swoim komputerze. Program nie wymaga instalacji i jest od razu gotowy do działania po uruchomieniu.
 • Plik należy otwierać bezpośrednio w programie MS Excel, a nie w uproszczonym trybie jako okno przeglądarki internetowej.

 

Opis możliwości „Kalkulatora ryczałtu samochodów osobowych 2023”


Do najważniejszych funkcji programu należą:

 • możliwość prowadzenia bazy danych pracowników zawierającej dane osobowe oraz inne dane rozliczeniowe (do 500 osób),
 •  możliwość automatycznej generacji wydruku umowy zawieranej z pracownikiem w celu umożliwienia rozliczania kosztów używania pojazdów prywatnych (w tym samochodów osobowych) do celów służbowych,
 • możliwość automatycznego rozliczenia i generowania miesięcznego oświadczenia odnośnie kosztów użytkowania samochodów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych w formie ryczałtowej,
 • walidacja poprawności wprowadzanych danych, w tym numeru Pesel i numeru rachunku bankowego, adresów i rodzajów pojazdów,
 • możliwość rozliczania kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w formie „kilometrówki”,
 • możliwość rozliczania kosztów świadczeń niepłatnych lub częściowo odpłatnych związanych z używaniem samochodów służbowych do celów prywatnych (do 2 pojazdów).
 • możliwość ręcznego wprowadzenia wartości związanych z rozliczeniem, np. przekroczonych wartości limitów regulowanych ustawowo.

 

Funkcje kalkulatora ryczałtu 2023 (kosztów użytkowania pojazdów)


„Kalkulator ryczałtu 2023” ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami kosztów używania pojazdów (w tym samochodów osobowych) pracowników w ramach rozliczeń miesięcznych począwszy od 17 stycznia 2023 roku. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego.

Rola kalkulatora ryczałtowego to m. in. wspomaganie procesu sporządzania umowy zawieranej z pracownikiem związanej z kosztami użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych i ich późniejsza weryfikacja oraz wydruk i wyliczenie oświadczeń miesięcznych dla kosztów używania pojazdów prywatnych dla celów służbowych pracodawcy.

Można go używać również do rozliczania kosztów „kilometrówki”.

Istnieje możliwość również kalkulacji kosztów miesięcznego wykorzystania samochodów osobowych będących własnością pracodawcy do celów prywatnych pracowników.

 

Możliwości, parametry i funkcje kalkulatora dla umów zleceń


a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze zleceń mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo,
 • w wypadku zasygnalizowania nietypowych funkcji w trakcie działania kalkulatora informacje są wyświetlane w kolorze niebieskim;

 

b) Umowa z pracownikiem

 • możliwe jest automatyczne sporządzanie umowy zawieranej z pracownikiem w odniesieniu do kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • umowa generuje się praktycznie po wprowadzeniu jedynie podstawowych danych ewidencyjnych na podstawie parametrów wprowadzonych do kartoteki pracowników,
 • umowa jest przejrzysta i zgodna z powszechnie obowiązującymi wzorcami – można ją wydrukować w celu dołączenia do akt;

 

c) Oświadczenie miesięczne pracownika

 • możliwe jest automatyczne wyliczenie i sporządzanie miesięcznego oświadczenia składanego przez pracownika związanego z ustaleniem kosztów użytkowania pojazdów (w tym samochodów osobowych) prywatnych do celów służbowych pracodawcy,
 • oświadczenie generuje się praktycznie po wprowadzeniu jedynie podstawowych parametrów (w tym dni nieobecności z podziałem tematycznym) na podstawie parametrów wprowadzonych do kartoteki pracowników – odbywa się to bardzo szybko przy minimalnym nakładzie pracy – większość parametrów jest automatycznie pobierana z bazy danych pracowników,
 • oświadczenie jest przejrzyste, bardzo czytelne i zgodne z powszechnie obowiązującymi wzorcami – można je wydrukować w celu dołączenia do akt,
 • oświadczenie zawiera od razu dane dekretowe potrzebne w księgowości;

 

d) Dodatkowe kalkulatory

 • program zawiera dodatkowo trzy kalkulatory to szybkiego obliczania kosztów użytkowania samochodów,
 • pierwszy dotyczy wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych, ale rozliczanych nie w formie ryczałtu, a w formie tzw. „kilometrówki”,
 • drugi to prosty kalkulator wyliczający koszty użytkowania samochodów osobowych służbowych do celów prywatnych pracowników (można na raz rozliczać dwa pojazdy),
 • trzeci to kalkulator ryczałtowy, ale nie powiązany z umową i miesięcznym oświadczeniem – służy on do przeprowadzania szybkiej symulacji kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych rozliczanych w formie ryczałtu, bez konieczności wpisywania danych służących generowaniu umowy i oświadczenia;

 

e) Limity obliczeniowe

 • program z założenia w wyliczeniach opiera się na stawkach i limitach określanych ustawowo,
 • istnieje jednak możliwość wprowadzania własnych parametrów, które program uwzględni w wyliczeniu, np. przyznania mniejszej ilości kilometrów niż wynika to z przepisów rozporządzenia, co zdarza się w miarę często w przedsiębiorstwach, jak również ich zwiększenia, co już jest rzadziej spotykane,
 • przekroczenia limitów będą sygnalizowane przez program w trakcie wprowadzania danych wyliczeniowych, by zmniejszyć ryzyko błędu operatora – jednak po ich świadomym zatwierdzeniu program będzie przyjmował zwiększone parametry do obliczeń kosztów ryczałtu,
 • przekroczone limity obliczeniowe będą sygnalizowane jako zwiększające podstawę ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przy rozliczaniu kosztów wynagrodzeń pracownika;

 

f) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest wyliczana dla roku 2023,
 • istnie możliwość włączenia, bądź nie naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (część przedsiębiorstw pobiera zaliczkę od razu, a część dolicza ryczałt do podstaw w ramach tworzonych list płac);

 

g) Obsługa bazy danych zleceniobiorców

 • w programie można prowadzić bazę danych pracowników w celu automatycznego sporządzania umów i oświadczeń miesięcznych przy rozliczaniu kosztów ryczałtu używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych,
 • dane w bazie danych zawierają informację ewidencyjne  o: nazwisku i imieniu, numerze Pesel, adresie zamieszkania i numerze rachunku bankowego zleceniobiorcy,
 • poprawność numeru Pesel jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • poprawność numeru rachunku bankowego jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • dane nazwy miejscowości i województwa wprowadzą się automatycznie na podstawie numeru kodu adresowego,
 • dodatkowo w bazie danych dla każdego pracownika wprowadzana jest cała gama parametrów obliczeniowych (m. in. rodzaj pojazdu i jego dane ewidencyjne, ilość przyznanego limitu kilometrów, wartość rozliczanej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, itp.).

 

Kalkulator ryczałtu samochodowego - oświadczenie

 

Kalkulator ryczałtu samochodowego – umowa z pracownikiem

 

 

Stan prawny – 2023


Kalkulator bazuje na stawkach przebiegu obowiązujących od 17 stycznia 2023 roku z uwzględnieniem limitu kilometrów i wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych a także dni roboczych nieobecności pracownika w pracy.

Polecamy również pozostałe kalkulatory oraz szkolenia i kursy


Bezpłatne kalkulatory Polbi:

 

Kursy i szkolenia: