Ryczałt samochodowy – kalkulator

Kalkulator kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Kalkulator „Ryczałt Samochodowy 2024” obliczy koszty ryczałtu używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych. Kalkulator wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych w jazdach lokalnych na podstawie ustalonego między stronami limitu kilometrów.

Do pobrania kalkulator: Ryczałt samochodowy 2024

Uwaga: Udostępniana wersja kalkulatora jest programem bezpłatnym, dlatego niektóre funkcje mogą być nieaktywne. Ograniczenia to ilość dni urlopu przy liczbie dni nieobecności nie może zostać zmieniona i zawsze wynosi 1 dzień.

Możesz kupić pełną wersję kalkulatora za 49 zł brutto. Napisz do nas https://www.polbi.pl/kontakt, przygotujemy spersonalizowaną wersję kalkulatora.

Jak zainstalować kalkulator ryczałtów samochodowych?


 • Kalkulator ryczałtu samochodowego jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel.
 • Pobierz plik kalkulatora i zapisz na swoim komputerze. Program nie wymaga instalacji i jest od razu gotowy do działania po uruchomieniu.
 • Plik należy otwierać bezpośrednio w programie MS Excel, a nie w uproszczonym trybie jako okno przeglądarki internetowej.
 • Uwaga! W związku z ochroną komputera czasami system Windows może blokować otwieranie plików z tzw. nieznanego źródła – należy wtedy zmienić ustawienia ochrony systemu Windows.

Jakie są nowości 2024 w kalkulatorze ryczałtu samochodowego?


W wersji kalkulatora na rok 2024 możliwe jest wprowadzenie ilości dni, w których pracownik co prawda przebywał w pracy, ale nie dysponował samochodem na użytek rozliczenia.

Co potrafi nasz kalkulator ryczałtu samochodowego?


Do najważniejszych funkcji programu należą:

 • możliwość prowadzenia bazy danych pracowników zawierającej dane osobowe oraz inne dane rozliczeniowe (do 500 osób),
 • możliwość automatycznej generacji wydruku umowy zawieranej z pracownikiem w celu umożliwienia rozliczania kosztów używania pojazdów prywatnych (w tym samochodów osobowych) do celów służbowych,
 • możliwość automatycznego rozliczenia i generowania miesięcznego oświadczenia odnośnie kosztów użytkowania samochodów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych w formie ryczałtowej,
 • walidacja poprawności wprowadzanych danych, w tym numeru Pesel i numeru rachunku bankowego, adresów i rodzajów pojazdów,
 • możliwość rozliczania kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w formie „kilometrówki”,
 • możliwość rozliczania kosztów świadczeń niepłatnych lub częściowo odpłatnych związanych z używaniem samochodów służbowych do celów prywatnych (do 2 pojazdów),
 • możliwość ręcznego wprowadzenia wartości związanych z rozliczeniem, np. przekroczonych wartości limitów regulowanych ustawowo.

Parametry i funkcje kalkulatora do obliczania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych


a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze zleceń mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo,
 • w wypadku zasygnalizowania nietypowych funkcji w trakcie działania kalkulatora informacje są wyświetlane w kolorze niebieskim;

 

b) Umowa z pracownikiem

 • możliwe jest automatyczne sporządzanie umowy zawieranej z pracownikiem w odniesieniu do kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • umowa generuje się praktycznie po wprowadzeniu jedynie podstawowych danych ewidencyjnych na podstawie parametrów wprowadzonych do kartoteki pracowników,
 • umowa jest przejrzysta i zgodna z powszechnie obowiązującymi wzorcami – można ją wydrukować w celu dołączenia do akt;

 

c) Oświadczenie miesięczne pracownika

 • możliwe jest automatyczne wyliczenie i sporządzanie miesięcznego oświadczenia składanego przez pracownika związanego z ustaleniem kosztów użytkowania pojazdów (w tym samochodów osobowych) prywatnych do celów służbowych pracodawcy,
 • oświadczenie generuje się praktycznie po wprowadzeniu jedynie podstawowych parametrów (w tym dni nieobecności z podziałem tematycznym) na podstawie parametrów wprowadzonych do kartoteki pracowników – odbywa się to bardzo szybko przy minimalnym nakładzie pracy – większość parametrów jest automatycznie pobierana z bazy danych pracowników,
 • oświadczenie jest przejrzyste, bardzo czytelne i zgodne z powszechnie obowiązującymi wzorcami – można je wydrukować w celu dołączenia do akt,
 • oświadczenie zawiera od razu dane dekretowe potrzebne w księgowości;

 

d) Dodatkowe kalkulatory

 • program zawiera dodatkowo trzy kalkulatory to szybkiego obliczania kosztów użytkowania samochodów,
 • pierwszy dotyczy wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych, ale rozliczanych nie w formie ryczałtu, a w formie tzw. „kilometrówki”,
 • drugi to prosty kalkulator wyliczający koszty użytkowania samochodów osobowych służbowych do celów prywatnych pracowników (można na raz rozliczać dwa pojazdy),
 • trzeci to kalkulator ryczałtowy, ale nie powiązany z umową i miesięcznym oświadczeniem – służy on do przeprowadzania szybkiej symulacji kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych rozliczanych w formie ryczałtu, bez konieczności wpisywania danych służących generowaniu umowy i oświadczenia;

 

e) Limity obliczeniowe

 • program z założenia w wyliczeniach opiera się na stawkach i limitach określanych ustawowo,
 • istnieje jednak możliwość wprowadzania własnych parametrów, które program uwzględni w wyliczeniu, np. przyznania mniejszej ilości kilometrów niż wynika to z przepisów rozporządzenia, co zdarza się w miarę często w przedsiębiorstwach, jak również ich zwiększenia, co już jest rzadziej spotykane,
 • przekroczenia limitów będą sygnalizowane przez program w trakcie wprowadzania danych wyliczeniowych, by zmniejszyć ryzyko błędu operatora – jednak po ich świadomym zatwierdzeniu program będzie przyjmował zwiększone parametry do obliczeń kosztów ryczałtu,
 • przekroczone limity obliczeniowe będą sygnalizowane jako zwiększające podstawę ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przy rozliczaniu kosztów wynagrodzeń pracownika;

 

f) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest wyliczana dla roku 2023,
 • istnie możliwość włączenia, bądź nie naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (część przedsiębiorstw pobiera zaliczkę od razu, a część dolicza ryczałt do podstaw w ramach tworzonych list płac);

 

g) Obsługa bazy danych zleceniobiorców

 • w programie można prowadzić bazę danych pracowników w celu automatycznego sporządzania umów i oświadczeń miesięcznych przy rozliczaniu kosztów ryczałtu używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych,
 • dane w bazie danych zawierają informację ewidencyjne  o: nazwisku i imieniu, numerze Pesel, adresie zamieszkania i numerze rachunku bankowego zleceniobiorcy,
 • poprawność numeru Pesel jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • poprawność numeru rachunku bankowego jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • dane nazwy miejscowości i województwa wprowadzą się automatycznie na podstawie numeru kodu adresowego,
 • dodatkowo w bazie danych dla każdego pracownika wprowadzana jest cała gama parametrów obliczeniowych (m. in. rodzaj pojazdu i jego dane ewidencyjne, ilość przyznanego limitu kilometrów, wartość rozliczanej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, itp.).

Warto wiedzieć


„Kalkulator ryczałtu samochodowego 2024” ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami kosztów używania pojazdów (w tym samochodów osobowych) pracowników w ramach rozliczeń miesięcznych począwszy od 17 stycznia 2023 roku. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego.

Rola kalkulatora ryczałtowego samochodowego to wspomaganie procesu sporządzania umowy zawieranej z pracownikiem związanej z kosztami użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych i ich późniejsza weryfikacja oraz wydruk i wyliczenie oświadczeń miesięcznych dla kosztów używania pojazdów prywatnych dla celów służbowych pracodawcy.

Można go używać do rozliczania kosztów „kilometrówki” i kalkulacji kosztów miesięcznego wykorzystania samochodów osobowych będących własnością pracodawcy do celów prywatnych pracowników.

Jak wygląda kalkulator do wyliczania „kilometrówki”?


Kalkulator Ryczałt Samochodowy – Widok Z1

 

Kalkulator Ryczałt Samochodowy – Widok Z2

 

Kalkulator Ryczałt Samochodowy – Widok Z3

 

Inne kalkulatory Polbi


Kalkulator podróży służbowych – diety, ryczałty

Kalkulatory wynagrodzeń i umów

Kalkulator czasu pracy

 

Polbi – Szkolenia i kursy


Jesteśmy przekonani, że nasze kalkulatory ułatwią Państwu pracę. Jednocześnie zapraszamy na szkolenia i kursy poruszające problematykę rozliczania wynagrodzenia, tworzenia list płac, wyliczania godzin nadliczbowych, spraw związanych z urlopami, ustalania stawek podatkowych przy różnych formach rozliczeń podatkowych czy składek ZUS.

W szczególności polecamy szkolenia z kategorii:

Księgowość | Prawo pracy, ZUS | Podatki – CIT, PIT, VAT