Excel dla zaawansowanych (2 dni)

Program szkolenia z Excela dla zaawansowanych


1. Problemy związane z sprawdzaniem poprawności danych źródłowych

 • Wyszukiwanie duplikatów danych z użycie różnych narzędzi Excela
 • Wyszukiwanie duplikatów danych w oparciu o funkcje
 • Zestawienia danych zduplikowanych w Excelu
 • Podawanie pozycji zduplikowanych danych
 • Wielopoziomowe porównania danych

2. Solver – narzędzie do rozwiązywania problemów

 • Przedstawienia narzędzia Solver i jego zastosowania
 • Obsługa Solvera
 • Przygotowanie danych pod wykorzystanie Solvera
 • Praktyczne wykorzystanie Solvera do rozwiązywania problemów na wielu przykładach praktycznych

3. Zastosowanie funkcji wyszukującej przy zestawianiu danych

 • Zapoznanie z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO() i X.WYSZUKAJ()
 • Proste zastosowanie funkcji wyszukujących
 • Zaawansowane zastosowanie funkcji wyszukujących w zagnieżdżonych formułach przy analizie danych

4. Tabele przestawne w Excelu

 • Pojęcie i zastosowanie tabeli przestawnej
 • Tworzenie i obsługa tabel przestawnych
 • Proste i złożone obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli Excela
 • Pola i elementy obliczeniowe
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Wykresy przestawne w Excelu
 • Tworzenie tabel przestawnych w oparciu o dane zewnętrzne
 • Powiązania tabel przestawnych

5. Zaawansowane formatowanie warunkowe w Excelu

 • Tworzenie zaawansowanych kryteriów przy użyciu formatowania warunkowego
 • Formuły formatowania warunkowego w Excelu
 • Praca na całych wierszach przy zaznaczaniu danych

6. Wybrane narzędzia i rozwiązania typowych problemów w arkuszach danych

 • Przesuwanie aktywnych danych przy odwołaniach i sumowaniach
 • Tworzenie w Excelu wielopoziomowych list rozwijanych
 • Praca z formantami
 • Znajdowanie adresów docelowej komórki przy użyciu funkcji adresowych
 • Funkcje obszarowe w Excelu
 • Zliczanie i analiza danych z dynamicznym przesunięciem obszarów
 • Zastosowanie „Menadżera scenariuszy”
 • Narzędzie Excela „Szukaj wyniku”
 • Tworzenie makropoleceń i ich proste zastosowania
 • Zastosowanie narzędzia „Przejdź do…specjalnie”

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.