Polbi

Excel w księgowości

Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy działów księgowości i finansowych

Warsztaty komputerowe – Kurs MS Excela dla księgowych. Optymalizacja i zwiększenie wydajności w pracy działów księgowych i finansowych oraz rozliczeń i administracji biurowej. Na szkolenie zapraszamy osoby znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym.

 

Zoptymalizuj swoją pracę w oparciu o narzędzia programu MS Excel


 • Dzięki Excelowi miej wszystkie dane księgowe pod pełną kontrolą
 • Sprawdź jak zastosować tabele przestawne arkusza kalkulacyjnego w analizach księgowych
 • Błyskawiczne twórz w Excelu własne raporty i zestawienia według zadanych kryteriów
 • Grupuj informacje stosując zaawansowane narzędzia filtrowania i sortowania

 

Excel w księgowości. Szkolenie komputerowe dla księgowych. Warsztaty – Warszawa.

 

Co daje księgowy lepsza znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel?


Podczas zajęć postaramy się pokazać, jak dzięki zaawansowanym funkcjom Excela możesz samodzielnie:

 • zoptymalizować i zwiększyć wydajności z pracy z arkuszem (zarówno poprzez nowe rozwiązania, jak i optymalizację już znanych),
 • zwiększyć tempo swojej pracy,
 • swobodniej posługiwać się formułami i funkcjami przydatnymi w działach księgowych, finansowych i administracyjno-biurowych,
 • dokonywać prostej analizy danych,
 • w praktyce stosować i korzystać z podstawowych makr.

 

Czego nauczysz się  podczas kursu z Excela?


Podczas zajęć prezentujących możliwości stosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w księgowości szczególny nacisk położymy na:

 • prawidłowe zaokrąglanie danych liczbowych,
 • pracę z tabelami przestawnymi przy tworzeniu raportów i zestawień dla działów księgowości, rachuby, windykacji i innej,
 • wykorzystanie najważniejszych funkcji w tworzeniu finansowych raportów (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), WYBIERZ(), LUB(), ORAZ(), ZAOKR(),
 • zastosowania formantów w budowanych arkuszach,
 • wykorzystanie narzędzi Excela dla szybkiej obróbki danych (tekst jako kolumny, znajdowanie duplikatów, szukaj wyniku),
 • import i zabezpieczenie danych.

 

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu w zakładce – Program

 

Maciej Derwisz – Prowadzący zajęcia z wykorzystania Excela w księgowości


Maciej Derwisz - Excel, warsztaty komputerowe.Excel, Maciej Derwisz. POLBI – WARSZAWA.

MACIEJ DERWISZ

 

Warsztaty praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excela w księgowości prowadzi Maciej Derwisz.

Wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, ekspert i praktyk w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

Maciej Derwisz od wielu lat prowadzi zajęcia z obsługi i praktycznego wykorzystania Excela jako pomoc w codziennych obowiązkach zawodowych. Jest bardzo dobrze oceniany przez uczestników zajęć.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na warsztaty z Excela?


Kurs wykorzystania Excela w pracy zawodowej przeznaczony jest głównie dla:

 • osób pracujących w działach księgowych,
 • osób pracujących w działach finansowych,
 • osób pracujących w działach rozliczeń i administracji biurowej

znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym i pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

Kurs – Excel w księgowości


 • Excel dla księgowych, warsztaty komputerowe
 • Czas trwania – 6 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert wykorzystania Excela w rachunkowości
 • Szkolenie dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym
 • Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/16/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
21 grudnia 2022
Środa, w godz. 9:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz - Excel
Uczymy tego, na czym się znamy.