Excel od podstaw (2 dni)

Program szkolenia - Kurs Excel od podstaw


1. Opis możliwości programu Excel

 • Zapoznanie z programem Excel
 • Interfejs programu Excel
 • Poruszanie się po programie
 • Zapoznanie ze „wstążką”

2. Excel - Podstawowe operacje na skoroszytach

 • Rodzaje operacji na skoroszytach
 • Nawigacja pomiędzy skoroszytami
 • Ustawienie widoku skoroszytów na stronie

3. Podstawowe operacje na arkuszach Excela

 • Opis budowy arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Operacje na arkuszach: wstawianie, usuwanie, przenoszenie i kopiowanie arkuszy
 • Zamiana kolorów arkusza w Excelu

4. Podstawy edycji komórki w Excelu

 • Zapoznanie z excelową komórką danych
 • Formatowanie komórki (kolory, czcionki, krawędzie, itp.)
 • Rodzaje danych w komórce (tekstowe, liczbowe, daty i czasu, procentowe, itp.)
 • Zmiana formatu danych w komórce w ramach jednego rodzaju danych

5. Wprowadzanie w Excelu danych do komórki i arkusza

 • Wprowadzanie tekstów, liczb, dat
 • Edycja i usuwanie danych z komórki
 • Serie danych i listy niestandardowe
 • Tworzenie List niestandardowych
 • Zmiana formatu danych w komórce – konwersja danych

6. Poruszanie się w obszarach danych

 • Zaznaczanie danych i obszarów w arkuszu Excela
 • Poruszanie się przy użyciu klawiatury i myszki
 • Kopiowanie, wklejanie i przesuwanie komórek z danymi
 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn
 • Przesuwanie wierszy i kolumn
 • Blokowanie wierszy i kolumn
 • Podział okna z danymi

7. Excel - Tworzenie tabelek w arkuszu

 • Zasady kompozycji danych w tabeli excelowskiej
 • Tworzenie tabelek z wykorzystaniem formatowania komórki (krawędzie, podkreślenia, kolory, wiersze sumujące, nagłówki)
 • Formatowania wysokości i szerokości kolumn i wierszy
 • Kopiowanie zadanych ustawień

8. Wprowadzanie danych - formuły

 • Znaczenie formuł w Excelu
 • Tworzenie i edycja formuł (podgląd formuł)
 • Zasada odwołań do adresu komórki
 • Odwołania względne i bezwzględne i ich znaczenie przy obróbce danych
 • Odwołania miedzy danymi w różnych arkuszach

9. Wprowadzanie danych - kopiowanie i wklejanie

 • Kopiowanie i wklejanie formuł w Excelu
 • Kopiowanie i wklejanie danych – problem z konwersją danych
 • Zastosowanie „Wklej specjalnie” przy kopiowaniu i wklejaniu danych

10. Wprowadzanie danych - funkcje Excela

 • Znaczenie funkcji przy budowie formuły
 • Wybór odpowiedniej funkcji z biblioteki funkcji
 • Wprowadzanie i edycja funkcji
 • Podpowiedzi programowe przy wprowadzaniu funkcji
 • Opis i zapobieganie błędom w trakcie wprowadzanie funkcji w formułach

11. Podstawowe funkcje Excela w przykładach

 • Opis i zastosowanie funkcji SUMA()
 • Opis i zastosowanie funkcji ŚREDNIA()
 • Opis i zastosowanie funkcji ZAOKR()
 • Opis i zastosowanie funkcji JEŻELI()
 • Opis i zastosowanie funkcji WYBIERZ()
 • Opis i zastosowanie funkcji DZIŚ()
 • Opis i zastosowanie funkcji DATA()

12. Wyszukiwanie i ochrona danych w Excelu

 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie z wykorzystaniem kryteriów
 • „Formatowanie warunkowe” – wyodrębnianie danych
 • Ochrona danych w arkuszu

13. Drukowanie arkusza z danymi

 • Drukowanie z Excela arkuszy z danymi
 • Podgląd podziału stron
 • Ustawienia dla prawidłowego wydruku

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.