Polbi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2023

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, działalność socjalna, gospodarowanie środkami funduszu


Zakładowy fundusz socjalny (ZFŚS 2023) okiem praktyka. Szkolenie omawiające w teorii i praktyce zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego. Ile wynosi fundusz socjalny – aktualna wysokość odpisów, jak obliczyć odpis na fundusz socjalny i realizowane świadczenia, czy pracownik płaci na ZFŚS, redagowanie regulaminu socjalnego i czy pracodawca może nie wypłacić funduszu socjalnego?

 

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkolenie, Polbi – Warszawa.

 

Fundusz socjalny w praktyce krok po kroku


 • Poznasz zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego
 • Sprawdzisz, kto i na jakie świadczenia socjalne może liczyć
 • Będziesz wiedział, jak ustalać wysokość odpisów na ZFŚS
 • Poznasz metody przeliczania liczby pracowników na pełne etaty
 • Nauczysz się redagowania zakładowego regulaminu socjalnego
 • Zapoznasz się z najtrudniejszymi kazusami dotyczącymi funkcjonowania ZFŚS

 

ZFŚS (Fundusz Socjalny) – Idea szkolenia


Podczas szkolenia chcemy wyjaśnić, czym jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i jaka jest ich wysokość oraz kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego?

Omówimy zasady opodatkowania świadczeń socjalnych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

 

Adresaci, grupa docelowa, profil uczestnika


Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, do reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych i członków komisji socjalnych.

 

Główne punkty agendy szkolenia o ZFŚS 2023


(Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu w zakładce – Program)

 • Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Finansowanie działalności socjalnej ze środków ZFŚS
 • Dokonywanie odpisów na rzecz funduszu socjalnego
 • Rodzaje świadczeń socjalnych realizowanych w ramach ZFŚS
 • Kryteria przyznawania uprawnionym świadczeń socjalnych
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w praktyce
 • Prawidłowe zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
 • Funkcjonowanie Komisji Socjalnych – rola i kompetencje
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o funduszu socjalnym
 • Opodatkowanie i składki ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS
 • RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Osoba prowadząca szkolenie – Katarzyna Gospodarowicz


Katarzyna Gospodarowicz - Wykładowca. Szkolenia

Polbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Gospodarowicz

 

KATARZYNA GOSPODAROWICZ

Prawnik, radca prawny, autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych. Doradza spółkom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych, specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – ZFŚS.

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za działalność socjalną


Udział w praktycznych warsztatach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rekomendujemy przede wszystkim osobom zajmującym się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS. Dołącz do grupy zanim zamkniemy zapisy!

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć


Zapraszamy na kurs o charakterze wykładowo-warsztatowym wykorzystujący rzeczywiste przykłady i najnowsze orzecznictwa sądowego do przybliżenia wszystkich zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę zmierzyć się z najtrudniejszymi kazusami z zakresu funkcjonowania ZFŚS.

 

Szkolenie: ZFŚS 2023 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


 • ZFŚS 2023 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, działalność socjalna
 • Gospodarowanie środkami funduszu socjalnego, tworzenie funduszu, finansowanie działalności socjalnej, dokonywanie odpisów, rodzaje świadczeń, regulamin ZFŚS, kryteria przyznawania świadczeń socjalnych, funkcjonowanie komisji socjalnych
 • Kurs dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców tworzących ZFŚS
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Wykładowca, ekspert prawa pracy, specjalista ds. ZFŚS – Katarzyna Gospodarowicz
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/13/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
16 marca 2023
Środa, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.