Polbi

Wyroby medyczne – Gotowi na kontrolę, gotowi na reklamę

Jak dostosować wewnętrzną dokumentację wyrobów medycznych i działania marketingowe do nowych zasad?

Wyroby medyczne – Jak tworzyć i prowadzić dokumentację oraz rejestry w zgodzie z MDR 2017/745. Szkolenie dla dystrybutorów, importerów i producentów wyrobów medycznych omawiające tworzenie i prowadzenie dokumentacji oraz normy jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych w tym zasady wprowadzania tych wyrobów do obrotu i używania na rynku unijnym. MDR – Medical Device Regulation.

 

Nowości w przepisach o wyrobach medycznych


 • Co nowego w projekcie zmian ustawy o wyrobach medycznych
 • Zmiany na rynku wyrobów medycznych – Rozporządzenie MDR
 • Nowe propozycje, jak reklamować wyroby medyczne
 • Nowy wykaz dystrybutorów i wyrobów medycznych
 • Nowe systemy, rejestry i dokumenty – co stworzyć a co dostosować?

 

Wyroby medyczne - Dokumentacja MDR 2017/745 - Szkolenie

 

Idea szkolenia o dokumentacji wyrobów medycznych


Spotkanie dotyczące dostosowania dokumentacji do nowych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych obejmuje dwie podstawowe części – Regulatory i Marketing.

 

I. REGULATORY

 • MDR i ustawa o wyrobach – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, co nam grozi? Przepisy przejściowe, zasady kontroli, sankcje.
 • Perspektywa podmiotów gospodarczych – jak wdrożyć obowiązki z MDR i nowej ustawy oraz jak udowodnić to podczas kontroli?
 • Kiedy (nie) trzeba się spieszyć? Legacy devices
 • Nowa ustawa i zmiany dla rynku – na co zwracać uwagę?
 • Sesja Q&A

 

II. MARKETING

 • Reklama wyrobów medycznych – nowe zasady
 • Administracyjne kary pieniężne
 • Case study – reklama czy nie-reklama?
 • Sesja Q&A

 

Osoby prowadzące szkolenie o wyrobach medycznych


Zajęcia o tworzeniu i dostosowaniu dokumentacji wewnętrznej wyrobów medycznych oraz realizacji zgodnych z przepisami działań marketingowych prowadzi dwóch wykładowców: Magdalena Świąder i Filip Dymitrowski. Zawodowo są związani z kancelarią MOYERS.

 

Magdalena Świąder – Wykładowca


Magdalena Świąder - Radca prawny i wykładowca - Polbi, Warszawa.

Polbi, Warszawa. Magdalena Świąder

MAGDALENA ŚWIĄDER

Doradza przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórców i hurtowni farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się z uczestnikami specjalistycznych szkoleń przedstawiając omawiane zagadnienia z perspektywy prawnika-praktyka. Wspiera Klientów w utrzymywaniu zgodności regulacyjnej, uczestniczy w inspekcjach i audytach oraz odpowiada za bieżące doradztwo.

 

Filip Dymitrowski – Wykładowca


Filip Dymitrowski, aplikant adwokacki, wykładowca Polbi.

Polbi – Warszawa. Filip Dymitrowski, wykładowca

FILIP DYMITROWSKI

Prowadzi szkolenia i audyty dla podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych.

Na co dzień doradza w sprawach związanych z dystrybucją produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów medycznych. Doradza w skutecznym wdrożeniu zmian wynikających z MDR. Współprowadzi też postępowania sporne z organami regulacyjnymi.

 

Tworzenie i dostosowanie dokumentacji związanej z wyrobami medycznymi


Podczas szkolenia omówimy praktyczne aspekty dotyczące tworzenia i dostosowania dokumentacji, systemów i rejestrów związanych z wyrobami medycznymi do nowych wymogów prawnych. Skupimy się na perspektywie właściwej konkretnym podmiotom – dystrybutorom, importerom i producentom wyrobów medycznych. Omawiana tematyka prezentowana jest od podstaw.

 

Adresaci szkolenia – Branża wyrobów medycznych


Szkolenie kierujemy do podmiotów branży wyrobów medycznych – dystrybutorów, importerów i producentów. Zapraszamy zatrudnionych w Działach Jakości i osoby odpowiedzialne za obrót wyrobami medycznymi w organizacji.

 

Szkolenie – Wyroby medyczne a dokumentacja MDR 2017/745


 • Wyroby medyczne – Jak dostosować wewnętrzną dokumentację wyrobów medycznych i działania marketingowe do nowych zasad (MDR 2017/745)?
 • Kurs dla dystrybutorów, importerów i producentów  wyrobów medycznych
 • Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Wykładowcy: Magdalena Świąder i Filip Dymitrowski, eksperci rynku wyrobów medycznych
 • Czas trwania – 3 godziny, zajęcia na żywo online
 • Cena katalogowa: 880 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Zamów szkolenie zamknięte
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
780 zł880 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/9/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
12 grudnia 2022
Poniedziałek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Filip DymitrowskiMagdalena Świąder
Uczymy tego, na czym się znamy.