Wyroby medyczne – od fabryki do pacjenta

Szkolenie online – Wyrób medyczny


Zapraszamy na szkolenie o wyrobach medycznych. Podczas spotkania zostanie omówiona produkcja, dystrybucja i marketing wyrobu medycznego. W trakcie szkolenia prezentujemy kluczowe zasady wprowadzania do obrotu, dystrybucji i marketingu wyrobów medycznych z perspektywy prawnej. Gotowi na kontrolę, gotowi na reklamę.

 

Wyroby medyczne – Szkolenie

Prawo wyrobów medycznych w pigułce


Zagadnienia teoretyczne zderzymy z dotychczasowymi doświadczeniami praktycznymi w stosowaniu przepisów. Skupimy się na perspektywie właściwej konkretnym podmiotom – dystrybutorom, importerom i producentom wyrobów medycznych. Tematyka wyrobów medycznych podejmowana na szkoleniu skierowana jest zarówno do praktyków, jak i do osób nowych na rynku. Poruszane zagadnienia obejmować będą kwestie podstawowe i specjalistyczne.

Jakie są obowiązki w obrocie wyrobami medycznymi?


Praktyczne szkolenie online o wyrobach medycznych to praktyczne omówienie przepisów, aktualnych tendencji rynkowych, praktycznych problemów i wytycznych branżowych z perspektywy produkcji, dystrybucji i marketingu wyrobów medycznych.

Uczestnicy dostaną syntetyczną dawkę wiedzy, zawierającą najważniejsze informacje oraz wspólnie z prowadzącym – adwokatem na co dzień pracującym z branżą wyrobów medycznych – będą dyskutować na szczegółowe tematy wywołujące wątpliwości w praktyce.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Jaki jest cel szkolenia o wyrobach medycznych?


Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych kwestii związanych z produkcją, dystrybucją, importem i marketingiem w zakresie wyrobów medycznych. Przedstawione zostaną aktualne przepisy unijne i krajowe. Szkolenie pozwoli zapoznać się odbiorcy z aspektami teoretycznymi oraz praktycznymi przykładami, z którymi może spotkać się na co dzień.

Adresaci szkolenia, kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób na co dzień działających na rynku wyrobów medycznych, przede wszystkim: producentów, dystrybutorów i importerów oraz osób zajmujących się marketingiem. Udział w szkoleniu omawiającym prawo wyrobów medycznych rekomendujemy pracownikom działów: Regulatory, Quality, Compliance, Marketing oraz Product Managers odpowiedzialni za wyroby medyczne, przedsiębiorcy sprzedający lub produkujący wyroby medyczne.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?


Oprócz podniesienia poziomu ogólnej wiedzy o regulacjach związanych z wyrobami medycznymi, uczestnicy będą mogli przeanalizować zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości w praktyce (m.in. aspekty dotyczące produkcji, dystrybucji czy marketingu omawiane w unijnych wytycznych MDCG, dylematy „dystrybutor czy importer”, stosowanie przepisów przejściowych do tzw. „legacy devices”, marketingowe wątpliwości „reklama czy edukacja/informacja”).

Jak wygląda szkolenie o wyrobach medycznych?


Szkolenie jest podzielone na trzy części: PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA i MARKETING. Szkolenie dotyczące dokumentacji wyrobów medycznych i działań marketingowych to:

  • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
  • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
  • korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy.

Szkolenie będzie prowadzone na podstawie zagadnień teoretycznych, połączonych z dotychczasowymi problemami związanymi ze stosowaniem przepisów. Przewidujemy omawianie przykładów, wymianę doświadczeń oraz sesję Q&A, dzięki której uczestnicy będą mieli możliwość bliższego zapoznania się z interesującą ich kwestią.

Podsumowanie informacji o szkoleniu o wyrobach medycznych


Tematyka szkolenia: Produkcja, dystrybucja i marketing wyrobu medycznego, kurs dla dystrybutorów, importerów i producentów wyrobów medycznych

Wykładowca: Ekspert rynku wyrobów medycznych – Filip Dymitrowski

Czas szkolenia: 3 godziny z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Inne szkolenia: Szkolenia o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii – Farmacja

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.