Blog

Nowość w kalkulatorze wynagrodzeń – wersja marzec 2023

Kalkulator wynagrodzeń 2023, umów zlecenia i o dzieło doczekał się nowej wersji Oddajemy do użytkowania najnowszą odsłonę kalkulatora wynagrodzeń, umów zlecenia i o dzieło. Kalkulator doczekał się nowej wersji – wydanie: marzec 2023. Nasze bezpłatne narzędzie rozwija się. Kalkulator w formacie Excela ma teraz nowe przydatne funkcje.   Jakie zaszły zmiany? W kalkulatorze pojawiła się możliwość rozliczania umów zleceń w 

Kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Bezpłatny kalkulator kosztów mogących być zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych Udostępniamy Państwu prosty kalkulator ryczałtu samochodowego, który jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel. Kalkulator wysokości kosztów ryczałtu używania samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do 

Nowy ryczałt i kilometrówka za używanie pojazdu w 2023 roku

Wyższe kwoty ryczałtu i kilometrówki za używanie pojazdu Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy od 17 stycznia 2023 r. uległy podwyższeniu maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu prywatnego pojazdu używanego przez pracownika 

Strona: