Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Udzielamy wsparcia, aktywizujemy zawodowo osoby młode, dajemy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich, umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych, realizujemy mobilność ponadnarodową.

 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY UE

 

➡️ | Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego


Działanie: 7.1: Aktywna integracja.

Lokalizacja: wybrane gminy województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 lipca 2021 roku, zakończenie 30 czerwca 2023 roku.


Projekt UE - Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego.


 

➡️ | Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery


Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Lokalizacja: podregion warszawski stołeczny i podregion ciechanowski.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2021 roku, zakończenie 31 grudnia 2022 roku.


Projekty UE - Logo - Z POWER-em


 

➡️ | Impuls do kariery


Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Lokalizacja: województwo małopolskie.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 września 2020, zakończenie 30 czerwca 2022 roku. 

➡️ | WŁĄCZ SIĘ!

Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy


Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Lokalizacja: Warszawa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 czerwca 2020 roku, zakończenie 31 maja 2022 roku.


Projekt UE - WŁĄCZ SIĘ! Polbi - Warszawa.


 

➡️ | Akademia pozytywnej zmiany

Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Lokalizacja: Warszawa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2020 roku, zakończenie 31 grudnia 2022 roku.


Projekt UE - Akademia pozytywnej zmiany.


 

➡️ | Nastaw się na rozwój

Działanie 10.2: Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Lokalizacja: Wybrane podregiony województwa mazowieckiego.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2020 roku, zakończenie 30 czerwca 2021 roku.


Projekt UE - Nastaw się na rozwój.


 

ARCHIWUM PROJEKTÓW UE

Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane po 2016 roku.


Projekty UE - Archiwum. Polbi - Warszawa.

 

➡️ | Nie trać czasu – praca czeka!

Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 lipca 2019 roku, zakończenie 30 czerwca 2021 roku.


Projekt UE - Nie trać czasu.


 

➡️ | Trampolina sukcesu

Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, Konin.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 września 2019 roku, zakończenie 28 lutego 2021 roku.


Projekt UE - Trampolina sukcesu.


 

➡️ | Powrót do pracy

Warszawa, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 czerwca 2018 roku, zakończenie 31 maja 2020 roku.


Projekt UE - Powrót do pracy. Polbi - Warszawa.


 

➡️ | Czas na pracę!

Poznań, Projekt realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Grupą Szkoleniową Doradczą w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 września 2018 r., zakończenie 30 czerwca 2020 r.


Projekt UE - Czas na pracę


 

➡️ | Zagraniczny staż – nowe możliwości

Katowice, Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.

Rozpoczęcie 1 lutego 2018 r., zakończenie 30 kwietnia 2019 r.


Projekty UE. Aktywizacja zawodowa, wsparcie, dotacje. Działania z programu POWER. Lider projektów – Polbi, Warszawa.


 

➡️ | Okno na świat

Warszawa, Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.
Rozpoczęcie 1 marca 2016 r., zakończenie 28 lutego 2018 r.


 

➡️ | Młodość to atut – nie przeszkoda

Katowice, Działanie 1.2 POWER – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Rozpoczęcie 1 marca 2017 r., zakończenie 30 listopada 2018 r. 

➡️ | Z dotacją na start

Wrocław, Działanie – 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozpoczęcie 1 października 2016 r., zakończenie 30 czerwca 2018 r.


 

ARCHIWUM PROJEKTÓW

Szkolenia finansowane ze środków UE zrealizowane w latach 2005-2015


Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Archiwum - Szkolenia i praktyki.

 

Realizowaliśmy już projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, rekrutacji uczestników biorących udział w szkoleniach, realizacji zajęć dydaktycznych i warsztatów, rozliczaniu kosztów związanych z realizacją projektów oraz sporządzaniu stosownej dokumentacji i sprawozdawczości wymaganej przed jednostki i instytucje wdrażające programy unijne.

Pomogliśmy setkom osób uzyskać pełne dofinansowanie do kursów i szkoleń i daliśmy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących.

W ramach szkoleń dofinansowanych z EFS pomogliśmy również zdobyć lub zaktualizować wiedzę oraz posiadane umiejętności osobom bezrobotnych. Dzięki udziałowi w darmowych szkoleniach osoby bezrobotne w znaczącej większości podjęły nową pracę lub wróciły ponownie na rynek pracy jako pełnowartościowi pracownicy.

 

ZREALIZOWANE W LATACH 2005-2015 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa projektu

Okres realizacji

 Profesjonalny Kadrowiec

2013-2015

 Księgowość dla zaawansowanych

2013-2015

 Księgowość drugą szansą

2011-2012

 Księgowość OK!

2007-2011

 Księgowość, Kadry i Płace

2010-2011

 Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety

2007-2008

 Powrót do biura

2006-2007

 Księgowość oraz kadry i płace

2005-2007

 Powrót do księgowości

2005-2006

Skip to content