Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Excel w kadrach i płacach. Nowe rozwiązania i zastosowanie w świetle zmian wynikających z Nowego Polskiego Ładu. Warsztaty komputerowe (2 dni).

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w kadrach i płacach. Nowe rozwiązania i zastosowanie w świetle zmian wynikających z Nowego Polskiego Ładu. Warsztaty komputerowe (2 dni).

Excel dla pracowników kadr i płac. Arkusz kalkulacyjny, własne raporty, zaawansowanymi narzędziami filtrowania i sortowania, oszczędność czasu przetwarzania danych.

Excel w kadrach i płacach to kurs komputerowy dla służb kadrowych i płacowych. Będziesz szybko i sprawne posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w codziennej pracy. Poznasz praktyczne sposoby wykorzystanie programu Microsoft Excel w działach personalnych. Warsztaty pomogą oszczędzić czas a stosowanie programu MS Excel zapewni poprawność przetwarzania danych kadrowo-płacowych.

 

Poznaj tajniki zastosowania Excel’a w kadrach i działach płacowych


✔️ Będziesz miał wszystkie dane z list płac pod pełną kontrolą

✔️ Błyskawicznie utworzysz własne raporty według zadanych kryteriów

✔️ Pogrupujesz informacje zaawansowanymi narzędziami filtrowania i sortowania

✔️ Oszczędzisz czas i z zagwarantujesz sobie  poprawność przetwarzania danych

 

Zapraszam na warsztaty z Excela

Maciej Derwisz

 


Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe. Kurs, szkolenie - Polbi.

 

Stacjonarne warsztaty z Excela w Warszawie: 21-22.06.2022, w godz. 10-16


✔ Samodzielne stanowiska komputerowe dla uczestniczek szkolenia

✔ Centrum Warszawy, blisko dworców Warszawa Centralna i Warszawa Główna

✔ Doskonały lunch w pobliskiej restauracji

✔ Optymalny czas i koszt szkolenia potwierdzonego imiennym certyfikatem

 

Nowy Polski Ład a Excela w kadrach i płacach. Zmiany prawne wprowadzone w 2022 roku przepisami Polskiego Ładu wymuszają u wielu pracodawców szersze wdrożenie i wykorzystanie programu Excel w kadrach i płacach. Nasz program prezentuje m. in. rozwiązania i funkcje, które mogą służyć pomocą przy wyliczeniach opartych na nowych przepisach. Oczywiście w ramach kursu poznasz również praktyczne sposoby wykorzystanie programu Microsoft Excel w działach personalnych. Warsztaty pomogą oszczędzić czas a stosowanie programu MS Excel zapewni poprawność przetwarzania danych kadrowo-płacowych.

 

Idea szkolenia – Excel w kadrach i płacach. Program kursu arkusz kalkulacyjny programu MS EXCEL, jest oparty na bazie wieloletnich doświadczeń, został przygotowany wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach kadrowych i działach płacowych.  Nowe wymogi z zakresu wyliczania wynagrodzeń wprowadzane przepisami Nowego Polskiego Ładu (NPŁ) wymogły zwiększenie rozwiązań systemowych przy wykorzystaniu możliwości programu Excel. Zapraszamy na stacjonarne warsztaty komputerowe, 2 dni zajęć, 12 godzin lekcyjnych.

 

Program warsztatów komputerowych


EXCEL W KADRACH I PŁACACH

 

Raporty i zestawienia związane z listami płac – wdrożenie rozwiązań wymuszonych przepisami Nowego Polskiego Ładu. Tworzenie raportów związanych z listami płac i innymi zestawieniami. Porównywania danych z różnych list płac.

 1. Porównywanie danych w listach płac w celu wybierania wartości właściwej – dane bieżące a dane porównawcze z 2021 roku
 2. Gromadzenie danych agregowanych w listach płac w świetle rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 7 stycznia.
 3. Prosta zmiana parametrów wyliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi pól wyboru i pól opcji.
 4. Oznaczania danych – wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego.
 5. Wykorzystanie funkcji sumujących w oparciu o warunki (SUMA.JEŻELI).
 6. Ograniczanie danych w ramach limitów wprowadzanych rozwiązaniami Polskiego Ładu.

 

 1. Sprawdzenie poprawności danych z wykorzystaniem funkcji.
 2. Usuwanie zbędnych znaków z danych wejściowych, w tym usuwanie zbędnych odstępów.
 3. Rozdzielanie, zastępowanie i łączenie tekstów z wykorzystaniem funkcji.
 4. Zastosowanie narzędzia „Tekst jako kolumny” w celu pobrania pożądanych danych do obróbki.
 5. Formatowanie danych wejściowych.
 6. Walidacja danych komórkowych w oparciu o listy danych.
 7. Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 8. Rozwiązanie problemu danych liczbowych prezentowanych w formacie tekstowym.
 9. Rozwiązanie problemu nieprawidłowego formatowania dat i czasu.
 10. Rozwiązanie problemu związanego z zaokrąglaniem liczb przy tworzeniu zestawień.
 11. Fizyczne przesuwanie danych przy tworzeniu zestawień.
 12. Ułatwienia przy obróbce danych związane ze skrótami klawiaturowymi i podziałem ekranu.
 13. Usuwanie pustych wierszy (lub niepotrzebnych, powtarzających się nagłówków) z zestawienia danych.

 

Przygotowanie danych – niektóre zagadnienia związane z dostosowaniem danych do wyliczeń i zestawień.

 1. Tworzenie list na podstawie klucza w postaci danych identyfikacyjnych pracowników (numery ID, Pesele, itp.).
 2. Wyliczenia danych w oparciu o daty (np. w oparciu o wiek pracowników, rozpoczęcie pracy, itp.).
 3. Wyliczenia dotyczące dat (np. ilość dni urlopu, dni pracy, czas zasiłków, itp.).
 4. Wyliczenia związane z czasem pracy (np. rozliczanie umów zleceń, wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o czas przepracowany, harmonogramy czasu pracy).
 5. Grupowanie i rozgrupowywanie danych w oparciu o wybrane kryteria.
 6. Sortowanie i filtrowanie zaawansowane danych wejściowych.
 7. Tworzenie zestawień w oparciu o „pofiltrowane” dane – techniki kopiowania i przenoszenia danych.

 

Zastosowanie funkcji arkusza MS Excel WYSZUKAJ.PIONOWO ( ) w procesie przygotowania i obróbki danych.

 1. Omówienie zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() przy tworzeniu zestawień.
 2. Pobieranie danych do zestawienia według zadanych kryteriów z tabel zewnętrznych z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO().
 3. Tworzenie raportów typu podglądu danych przy wykorzystaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i pól wyboru.
 4. Powiązanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() z funkcją JEŻELI.BŁĄD(0 w celu lepszej prezentacji danych.
 5. Nowa funkcja X.WYSZUKAJ() (dostępna w nowej wersji MS Office) jako alternatywa dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() – prezentacja różnic i możliwości.

 

Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 1. Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 2. Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 3. Wykorzystanie sum częściowych.
 4. Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych związanych z płacami.

 

 1. Tworzenie zestawień kadrowych w oparciu o zadane kryteria.
 2. Proste tworzenie formularzy w oparciu o narzędzia walidacji danych.
 3. Zastosowanie pól wyboru i pól opcji.
 4. Tworzenie zestawień i arkuszy płacowych.
 5. Pola podsumowujące w zestawianych danych i funkcje podsumuwujące.
 6. Tworzenie podsumowania danych w tabelach w oparciu o sumy częściowe.
 7. Tabele w Excelu (tabele w formie narzędzia a nie jako zestawienie) i ułatwiony sposób wprowadzania danych.
 8. Formuły tabelowe jako ułatwiony proces obróbki danych tabelarycznych.
 9. Odwołania do wcześniej utworzonych tabel.

 

Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.

 

Warsztaty dla pracowników działów kadr i płac z obsługi programu Excel


Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy


Kurs prowadzi ekspert i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz

 

Jak wyglądają stacjonarne warsztaty z Excela?


✔ Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z Excela

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 

Adresaci szkolenia – kogo zapraszamy na kurs? Kurs zastosowania Excela w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach) przeznaczony jest głównie dla osób:

 1. pracujących w działach kadrowych, płacowych, rachubie, rozliczeń i administracji biurowej,
 2. znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym,
 3. pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego,
 4. mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 5. zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 6. generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 7. pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

 

Czego chcemy nauczyć uczestników kursu? Podczas warsztatów przedstawiających możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w działach kadr i płac szczególny nacisk zostanie położony na:

 1. możliwości porównawcze tworzonych list płac w zakresie porównywania danych w aspekcie zmian wprowadzanych przez Nowy Polski Ład (NPŁ),
 2. obróbkę danych tekstowych,
 3. tworzenie formularzy i zestawień w oparciu o dane wejściowe,
 4. wykorzystanie danych zewnętrznych przy tworzeniu zestawień (np. import danych kadrowo – płacowych z programów KP i ich obróbka),
 5. wykorzystanie narzędzi sprawdzenia poprawności danych – walidacja danych – i zapobieganie powstania błędów w arkuszach z danymi,
 6. wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,
 7. wykorzystanie podstawowych formuł obliczeniowych przy tworzeniu wyliczeń – prawidłowa konstrukcja formuł Excela,
 8. ochronę danych arkusza.

 

Wymagania wstępne dla uczestników warsztatów komputerowych.  Od uczestników kursu zastosowania MS Excel w działach personalnych wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz – czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:

 1. potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
 2. potrafię skopiować komórki,
 3. rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
 4. umiem przełączyć się między arkuszami,
 5. potrafię sumować dane w komórkach,
 6. umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

 

2-dniowe warsztaty komputerowe w godz. 10:00-16:00 – Pierwszego dnia zajęć na kursie obsługi Excela od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

 

Kontakt z organizatorem. Excel w kadrach i płacach. PCC - Polbi.Excel w kadrach i płacach 2022

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

EXCEL W KADRACH I PŁACACH – POMOC PRZY NOWYCH ZASTOSOWANIACH W RAMACH WDROŻENIA NOWEGO POLSKIEGO ŁADU.

Zapraszamy na warsztaty komputerowe, na których poznasz praktyczne sposoby wykorzystania Excela w codziennej pracy służb kadrowych i płacowych. Szczególny nacisk położono na nowe zastosowanie narzędzi i funkcji Excela w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami Nowego Polskiego Ładu w zakresie naliczania wynagrodzeń.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Raporty i zestawienia związane z listami płac – wdrożenie rozwiązań wymuszonych przepisami Nowego Polskiego Ładu. Tworzenie raportów związanych z listami płac i innymi zestawieniami. Porównywania danych z różnych list płac.

 1. Porównywanie danych w listach płac w celu wybierania wartości właściwej – dane bieżące a dane porównawcze z 2021 roku
 2. Gromadzenie danych agregowanych w listach płac w świetle rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 7 stycznia.
 3. Prosta zmiana parametrów wyliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi pól wyboru i pól opcji.
 4. Oznaczania danych – wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego.
 5. Wykorzystanie funkcji sumujących w oparciu o warunki (SUMA.JEŻELI).
 6. Ograniczanie danych w ramach limitów wprowadzanych rozwiązaniami Polskiego Ładu.

 

 1. Sprawdzenie poprawności danych z wykorzystaniem funkcji.
 2. Usuwanie zbędnych znaków z danych wejściowych, w tym usuwanie zbędnych odstępów.
 3. Rozdzielanie, zastępowanie i łączenie tekstów z wykorzystaniem funkcji.
 4. Zastosowanie narzędzia „Tekst jako kolumny” w celu pobrania pożądanych danych do obróbki.
 5. Formatowanie danych wejściowych.
 6. Walidacja danych komórkowych w oparciu o listy danych.
 7. Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 8. Rozwiązanie problemu danych liczbowych prezentowanych w formacie tekstowym.
 9. Rozwiązanie problemu nieprawidłowego formatowania dat i czasu.
 10. Rozwiązanie problemu związanego z zaokrąglaniem liczb przy tworzeniu zestawień.
 11. Fizyczne przesuwanie danych przy tworzeniu zestawień.
 12. Ułatwienia przy obróbce danych związane ze skrótami klawiaturowymi i podziałem ekranu.
 13. Usuwanie pustych wierszy (lub niepotrzebnych, powtarzających się nagłówków) z zestawienia danych.

 

Przygotowanie danych – niektóre zagadnienia związane z dostosowaniem danych do wyliczeń i zestawień.

 1. Tworzenie list na podstawie klucza w postaci danych identyfikacyjnych pracowników (numery ID, Pesele, itp.).
 2. Wyliczenia danych w oparciu o daty (np. w oparciu o wiek pracowników, rozpoczęcie pracy, itp.).
 3. Wyliczenia dotyczące dat (np. ilość dni urlopu, dni pracy, czas zasiłków, itp.).
 4. Wyliczenia związane z czasem pracy (np. rozliczanie umów zleceń, wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o czas przepracowany, harmonogramy czasu pracy).
 5. Grupowanie i rozgrupowywanie danych w oparciu o wybrane kryteria.
 6. Sortowanie i filtrowanie zaawansowane danych wejściowych.
 7. Tworzenie zestawień w oparciu o „pofiltrowane” dane – techniki kopiowania i przenoszenia danych.

 

Zastosowanie funkcji arkusza MS Excel WYSZUKAJ.PIONOWO ( ) w procesie przygotowania i obróbki danych.

 1. Omówienie zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() przy tworzeniu zestawień.
 2. Pobieranie danych do zestawienia według zadanych kryteriów z tabel zewnętrznych z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO().
 3. Tworzenie raportów typu podglądu danych przy wykorzystaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i pól wyboru.
 4. Powiązanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() z funkcją JEŻELI.BŁĄD(0 w celu lepszej prezentacji danych.
 5. Nowa funkcja X.WYSZUKAJ() (dostępna w nowej wersji MS Office) jako alternatywa dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() – prezentacja różnic i możliwości.

 

Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 1. Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 2. Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 3. Wykorzystanie sum częściowych.
 4. Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych związanych z płacami.

 

 1. Tworzenie zestawień kadrowych w oparciu o zadane kryteria.
 2. Proste tworzenie formularzy w oparciu o narzędzia walidacji danych.
 3. Zastosowanie pól wyboru i pól opcji.
 4. Tworzenie zestawień i arkuszy płacowych.
 5. Pola podsumowujące w zestawianych danych i funkcje podsumuwujące.
 6. Tworzenie podsumowania danych w tabelach w oparciu o sumy częściowe.
 7. Tabele w Excelu (tabele w formie narzędzia a nie jako zestawienie) i ułatwiony sposób wprowadzania danych.
 8. Formuły tabelowe jako ułatwiony proces obróbki danych tabelarycznych.
 9. Odwołania do wcześniej utworzonych tabel.

 

Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.

 


Warsztaty komputerowe - Excel w kadrach i płacach.


Stacjonarne warsztaty komputerowe – Excel w kadrach i płacach.

Szkolenie 2-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Warszawa - Centrum. Polbi - Szkolenia i kursy.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

EXCEL W KADRACH I PŁACACH – ĆWICZENIA I WARSZTATY KOMPUTEROWE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Zastosowanie Excela w działach kadrowo-płacowych. Kurs – arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy działów kadr i płac.  Nowe rozwiązania i zastosowanie w świetle zmian wynikających z Polskiego Ładu 2022.

 

Organizacja szkolenia – Excel w kadrach i płacach


9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy).

10:00 – Rozpoczęcie (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Tabele przestawne w Excelu. Praktyczne zastosowanie tabel przestawnych w zestawieniach i analizach dotyczących kadr i płac. Poznasz tajniki zastosowania narzędzi arkusza kalkulacyjnego. Zagwarantujesz sobie  poprawność przetwarzanych danych. Będziesz  szybko posługiwać się Excelem oszczędzając Swój czas.

 

Funkcje rachuby płac w arkuszu kalkulacyjnym. Zastosowanie funkcji i tworzenie formuł w tabelach danych w obliczeniach płacowych. Dane list płac pod pełną kontrolą.

 

Szybkie tworzenie zestawień i obróbka danych. Kompleksowe i błyskawiczne tworzenie raportów według zadanych kryteriów. Grupowanie informacji z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi filtrowania i sortowania.

 

Kurs prowadzony metodą „Case study”. Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania poznanych technik i narzędzi Excela w pracy działach kadrowo-płacowych.

 

Metoda prowadzenia warsztatów. Kurs zastosowania Excel’a w kadrach i płacach realizowany jest wyłącznie w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na przygotowanych wcześniej do pracy arkuszach danych pod kierownictwem i z pomocą doświadczonego trenera – praktyka.

W trakcie zajęć trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat. Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi i wykorzystywanie Excela w działach kadr i płac otrzymuje imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami MEN potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Program szkolenia do pobrania – Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów komputerowych: Excel w karach i płacach (PDF).

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kurs: Excel w kadrach i płatach.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Excel w kadrach i płacach | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia stacjonarne | Warszawa – warsztaty komputerowe | Czas trwania: 2 dni, 12 godzin lekcyjnych | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Cena katalogowa: 798 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
798 zł 698 zł *

* - promocja obowiązuje do 17-06-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 21-06-2022 do 22-06-2022

Wtorek i środa, zajęcia w godz. 10-16

Warszawa, stacjonarnie, Maciej Derwisz

21-22.06.2022 | Warszawa (2 dni)

Skip to content