Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w kadrach i płacach (2 dni). Warsztaty komputerowe.

Excel w kadrach i płacach to kurs komputerowy dla służb kadrowych i płacowych. Będziesz szybko i sprawne posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w codziennej pracy. Poznasz praktyczne sposoby wykorzystanie programu Microsoft Excel w działach personalnych. Warsztaty pomogą oszczędzić czas a stosowanie programu MS Excel zapewni poprawność przetwarzania danych kadrowo-płacowych.

 

Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe. Kurs, szkolenie - Polbi.

 

Poznaj tajniki zastosowania Excel’a w kadrach i działach płacowych


✔️ Będziesz miał wszystkie dane z list płac pod pełną kontrolą

✔️ Błyskawicznie utworzysz własne raporty według zadanych kryteriów

✔️ Pogrupujesz informacje zaawansowanymi narzędziami filtrowania i sortowania

✔️ Oszczędzisz czas i z zagwarantujesz sobie  poprawność przetwarzania danych

Zapraszam na moje warsztaty z Excela – Maciej Derwisz

 

 

Idea szkolenia – Excel w kadrach i płacach


Program kursu arkusz kalkulacyjny programu MS EXCEL, jest oparty na bazie wieloletnich doświadczeń, został przygotowany wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach kadrowych i działach płacowych. Zapraszamy na stacjonarne warsztaty komputerowe, 2 dni zajęć, 12 godzin lekcyjnych.

 

Czego chcemy nauczyć uczestników kursu?


Podczas warsztatów przedstawiających możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w działach kadr i płac szczególny nacisk zostanie położony na:

 1. naukę prawidłowego zaokrąglania liczb w Excelu,
 2. wykorzystanie tabel przestawnych przy tworzeniu raportów i zestawień związanych z tworzeniem zestawień kadrowo – płacowych,
 3. wykorzystanie danych zewnętrznych przy tworzeniu zestawień (np. import danych kadrowo – płacowych z programów KP i ich obróbka),
 4. wykorzystanie narzędzi sprawdzenia poprawności danych – walidacja danych – i zapobieganie powstania błędów w arkuszach z danymi,
 5. wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,
 6. wykorzystanie podstawowych formuł obliczeniowych przy tworzeniu wyliczeń – prawidłowa konstrukcja formuł Excela,
 7. ochronę danych arkusza.

Program szkolenia:  Excel w karach i płacach – Program szkolenia (PDF)

 

Jak wyglądają stacjonarne warsztaty z Excela?


✔ Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z Excela

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy

Warsztaty dla pracowników działów kadr i płac z obsługi programu Excel prowadzi doświadczony i ceniony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

Adresaci szkolenia – kogo zapraszamy na kurs?


Kurs zastosowania Excela w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach) przeznaczony jest głównie dla osób:

 1. pracujących w działach kadrowych, płacowych, rachubie, rozliczeń i administracji biurowej,
 2. znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym,
 3. pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego,
 4. mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 5. zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 6. generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 7. pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

 

Wymagania wstępne dla uczestników warsztatów komputerowych


Od uczestników kursu zastosowania MS Excel w działach personalnych wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz – czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:

 1. potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
 2. potrafię skopiować komórki,
 3. rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
 4. umiem przełączyć się między arkuszami,
 5. potrafię sumować dane w komórkach,
 6. umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego problematyce wykorzystanie programu Microsoft Excel w działach personalnych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

2-dniowe warsztaty komputerowe w godz. 10:00-16:00 – Pierwszego dnia zajęć na kursie obsługi Excela od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Excel w kadrach i płacach. PCC - Polbi.Excel w kadrach i płacach

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Logo, Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu excela.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Zapraszamy na warsztaty komputerowe, na których poznasz praktyczne sposoby wykorzystania Excela w codziennej pracy służb kadrowych i płacowych. Będziesz umiał szybko i sprawne posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym oraz oszczędzisz czasu i zagwarantujesz sobie poprawność przetwarzania danych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Zaokrąglenia „do pełnych złotych” i zaokrąglenia „do okrągłych tysięcy złotych”.
 5. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

 

Tworzenie raportów związanych z listami płac i innymi zestawieniami z wykorzystaniem tabel przestawnych.

 1. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych jako błyskawicznego narzędzia do tworzenia zestawień i raportów.
 2. Prezentacja i grupowanie danych w tabeli przestawnej.
 3. Tworzenie raportu z podziałem na działy i stanowiska.
 4. Tworzenie raportu wyliczającego sumy, średnie, odchylenia od budżetu.
 5. Tworzenie raportów okresowych.
 6. Tworzenie wykresów przestawnych jako narzędzia zwiększającego czytelność tworzonych zestawień.

 

Praktyczne zastosowanie korespondencji seryjnej w działach kadrowo-płacowych.

 1. Omówienie możliwości i zastosowań mechanizmu korespondencji seryjnej.
 2. Przygotowanie danych w Excelu do pism tworzonych z użyciem korespondencji seryjnej.
 3. Wstawianie i edycji pól korespondencji seryjnej.
 4. Tworzenie własnych określników na podstawie danych tabeli, np. wprowadzanie pola Pan/Pani w zależności od płci pracownika, odmiana czasowników uzależniona od płci i inne.
 5. Przykład pisma informacji rocznej dla pracowników z wykorzystaniem korespondencji seryjnej.

 

Import danych z programów kadrowo-płacowych i przygotowanie danych do tworzonych zestawień.

 1. Import danych w różnych formatach.
 2. Łączenie danych z różnych źródeł.
 3. Przygotowanie danych – usuwanie zbędnych spacji i innych znaków oraz walidacja długości pól (np. pola PESEL).
 4. Podział komórek przy „zlepionych danych” – wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”.
 5. Łączenie danych w jednej komórce pobieranych z kilku komórek.
 6. Uzyskiwanie danych z ciągów znaków, np. daty urodzenia z numeru PESEL.
 7. Sortowanie i filtrowanie uzyskanych danych.
 8. Tworzenie zestawień z użyciem tabeli przestawnej i formatowania warunkowego.

 

Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 1. Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 2. Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 3. Wykorzystanie sum częściowych.
 4. Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych  związanych z płacami.

 

Wykorzystanie elementów sprawdzania poprawności danych przy tworzeniu zestawień płacowych.

 1. Walidacja danych w oparciu o listy danych.
 2. Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 3. Tworzenie list na podstawie danych identyfikacyjnych pracowników.

 

 1. Różne formaty dat w Excelu (daty w różnych formatach, dni tygodnia, i inne).
 2. Wyliczanie wieku pracownika na podstawie daty urodzenia – formuły wyliczeniowe.
 3. Praca z formatami czasu (wyliczenie czasu pracy, roboczogodzin).

 

 1. Pola kombi.
 2. Pola opcji i wyboru.
 3. Nietypowe wyliczenia i dane związane z płacami i kadrami – analizy dynamiki i fluktuacji (np. kosztów zatrudnienia, nieobecności, premiowania).
 4. Prosty przykład tworzenia zautomatyzowanego formularza danych (np. karta osobowa osoby zatrudnionej).
 5. Wykorzystanie menadżera scenariuszy przy tworzeniu danych.

 

Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją  osób niepowołanych.

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

 

Wykorzystanie i tworzenie pomocniczych kalkulatorów przy sporządzaniu list płac i rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło).

 1. Kalkulator wynagrodzenia brutto-netto i netto-brutto.
 2. Ograniczenia ZUS.
 3. Elementy wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Narzut kosztów pracodawcy.
 5. Kalkulator umów zlecenia i o dzieło (umowy cywilnoprawne).
 6. Kalkulator wieku pracownika przy wyliczaniu funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

 


Warsztaty komputerowe - Excel w kadrach i płacach.


Stacjonarne warsztaty komputerowe – Excel w kadrach i płacach.

Szkolenie 2-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Warszawa (stacjonarnie)

 

SZKOLENIA STACJONARNE


➡️ Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

➡️ Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa

 

Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.

 

Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Dokonanie zgłoszenia upoważnia do wzięcia udziału w zajęciach. Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem. Możesz zapłacić po kursie.

 

Firmy – termin płatności


Termin płatności za szkolenie dla przedsiębiorców, firm, urzędów  i instytucji wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne – termin płatności


Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na rachunek bankowy firmy Polbi.

 

Faktura za szkolenie


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zastosowanie Excela w działach kadrowo-płacowych. Kurs – arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy działów kadr i płac.

 

Organizacja szkolenia – Excel w kadrach i płacach


Organizacja szkolenia: Excel w kadrach i płacach. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Tabele przestawne w Excelu


Praktyczne zastosowanie tabel przestawnych w zestawieniach i analizach dotyczących kadr i płac. Poznasz tajniki zastosowania narzędzi arkusza kalkulacyjnego. Zagwarantujesz sobie  poprawność przetwarzanych danych. Będziesz  szybko posługiwać się Excelem oszczędzając Swój czas.

 

Funkcje rachuby płac w arkuszu kalkulacyjnym


Zastosowanie funkcji i tworzenie formuł w tabelach danych w obliczeniach płacowych. Dane list płac pod pełną kontrolą.

 

Szybkie tworzenie zestawień i obróbka danych


Kompleksowe i błyskawiczne tworzenie raportów według zadanych kryteriów. Grupowanie informacji z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi filtrowania i sortowania.

 

Kurs prowadzony metodą „Case study”


Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania poznanych technik i narzędzi Excela w pracy działach kadrowo-płacowych.

 

Opinie uczestników szkoleń z Excela


W Polbi prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.  Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: „Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe”. Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

 

Metoda prowadzenia warsztatów


Kurs zastosowania Excel’a w kadrach i płacach realizowany jest wyłącznie w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na przygotowanych wcześniej do pracy arkuszach danych pod kierownictwem i z pomocą doświadczonego trenera – praktyka.

W trakcie zajęć trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi i wykorzystywanie Excela w działach kadr i płac otrzymuje imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane zgodnie z przepisami MEN potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia”Excel w kadrach i płacach” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z organizatorem szkolenia


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje o kursie: Excel w kadrach i płacach | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia stacjonarne | Warszawa – warsztaty komputerowe | Czas trwania: 2 dni, 12 godzin lekcyjnych | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Cena katalogowa: 798 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
798 zł

Termin: 07-12-2021 do 08-12-2021

Wtorek i środa, zajęcia w godz. 10-16

Warszawa (stacjonarnie)

Warszawa (stacjonarnie), grudzień 2021

Skip to content