Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w kadrach i płacach (2 dni). Warsztaty komputerowe. Szkolenie stacjonarne.

Kurs – Excel w kadrach. Zajęcia komputerowe dla służb kadrowych i płacowych. Wykorzystanie programu Microsoft Excel w codziennej pracy. Szybkie i sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym, oszczędność czasu oraz poprawność przetwarzanych danych kadrowo-płacowych. Praktyczne warsztaty zastosowania programu w działach personalnych.

 

STACJONARNE WARSZTATY KOMPUTEROWE


✔ Małe grupy, przestronna sala.

✔ Jeden uczestnik – jedna ławka i jeden laptop.

✔ Wymagane odległości i środki do dezynfekcji.

 

Excel w kadrach i płacach


Kurs prowadzi Maciej Derwisz


Poznaj tajniki zastosowania narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel w kadrach i działach płacowych


Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (PDF)


Kurs dostępny po zniesieniu ograniczeń COVID 19

Stacjonarne warsztaty komputerowe

Warszawa – centrum miasta

2 dni zajęć w godzinach 10:00 – 16:00

 

 

Idea szkolenia – Excel w kadrach i płacach


Program kursu arkusz kalkulacyjny programu MS EXCEL, jest oparty na bazie wieloletnich doświadczeń, został przygotowany wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach kadrowych i działach płacowych.

 

Czego chcemy nauczyć uczestników kursu?


Podczas warsztatów przedstawiających możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w działach kadr i płac szczególny nacisk zostanie położony na:

 1. naukę prawidłowego zaokrąglania liczb w Excelu,
 2. wykorzystanie tabel przestawnych przy tworzeniu raportów i zestawień związanych z tworzeniem zestawień kadrowo – płacowych,
 3. wykorzystanie danych zewnętrznych przy tworzeniu zestawień (np. import danych kadrowo – płacowych z programów KP i ich obróbka),
 4. wykorzystanie narzędzi sprawdzenia poprawności danych – walidacja danych – i zapobieganie powstania błędów w arkuszach z danymi,
 5. wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,
 6. wykorzystanie podstawowych formuł obliczeniowych przy tworzeniu wyliczeń – prawidłowa konstrukcja formuł Excela,
 7. ochronę danych arkusza.

 

Wykładowca, prowadzący warsztaty komputerowe


Warsztaty dla pracowników działów kadr i płac z obsługi programu Excel prowadzi doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy

 

Adresaci szkolenia – profil słuchacza


Kurs zastosowania Excela w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach) przeznaczony jest głównie dla osób:

 1. pracujących w działach kadrowych, płacowych, rachubie, rozliczeń i administracji biurowej,
 2. znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym,
 3. pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego,
 4. mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 5. zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 6. generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 7. pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu


Od uczestników kursu zastosowania MS Excel w działach personalnych wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz – czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:

 1. potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
 2. potrafię skopiować komórki,
 3. rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
 4. umiem przełączyć się między arkuszami,
 5. potrafię sumować dane w komórkach,
 6. umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

 

Organizacja szkolenia


Pierwszego dnia zajęć na kursie obsługi Excela od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Excel - Kadry i Płace. Kontakt z sprawie szkolenia. Warsztaty komputerowe.

Koordynator warsztatów komputerowych

JOANNA AJDYS

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

 

Program

Stacjonarne warsztaty komputerowe

 

Na warsztatach poznasz praktyczne wykorzystanie Excela w codziennej pracy służb kadrowych i płacowych. Szybkie i sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym, oszczędność czasu oraz poprawność przetwarzanych danych w praktyce.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Zaokrąglenia „do pełnych złotych” i zaokrąglenia „do okrągłych tysięcy złotych”.
 5. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

 

Tworzenie raportów związanych z listami płac i innymi zestawieniami z wykorzystaniem tabel przestawnych.

 1. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych jako błyskawicznego narzędzia do tworzenia zestawień i raportów.
 2. Prezentacja i grupowanie danych w tabeli przestawnej.
 3. Tworzenie raportu z podziałem na działy i stanowiska.
 4. Tworzenie raportu wyliczającego sumy, średnie, odchylenia od budżetu.
 5. Tworzenie raportów okresowych.
 6. Tworzenie wykresów przestawnych jako narzędzia zwiększającego czytelność tworzonych zestawień.

 

Praktyczne zastosowanie korespondencji seryjnej w działach kadrowo-płacowych.

 1. Omówienie możliwości i zastosowań mechanizmu korespondencji seryjnej.
 2. Przygotowanie danych w Excelu do pism tworzonych z użyciem korespondencji seryjnej.
 3. Wstawianie i edycji pól korespondencji seryjnej.
 4. Tworzenie własnych określników na podstawie danych tabeli, np. wprowadzanie pola Pan/Pani w zależności od płci pracownika, odmiana czasowników uzależniona od płci i inne.
 5. Przykład pisma informacji rocznej dla pracowników z wykorzystaniem korespondencji seryjnej.

 

Import danych z programów kadrowo-płacowych i przygotowanie danych do tworzonych zestawień.

 1. Import danych w różnych formatach.
 2. Łączenie danych z różnych źródeł.
 3. Przygotowanie danych – usuwanie zbędnych spacji i innych znaków oraz walidacja długości pól (np. pola PESEL).
 4. Podział komórek przy „zlepionych danych” – wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”.
 5. Łączenie danych w jednej komórce pobieranych z kilku komórek.
 6. Uzyskiwanie danych z ciągów znaków, np. daty urodzenia z numeru PESEL.
 7. Sortowanie i filtrowanie uzyskanych danych.
 8. Tworzenie zestawień z użyciem tabeli przestawnej i formatowania warunkowego.

 

Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 1. Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 2. Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 3. Wykorzystanie sum częściowych.
 4. Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych  związanych z płacami.

 

Wykorzystanie elementów sprawdzania poprawności danych przy tworzeniu zestawień płacowych.

 1. Walidacja danych w oparciu o listy danych.
 2. Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 3. Tworzenie list na podstawie danych identyfikacyjnych pracowników.

 

 1. Różne formaty dat w Excelu (daty w różnych formatach, dni tygodnia, i inne).
 2. Wyliczanie wieku pracownika na podstawie daty urodzenia – formuły wyliczeniowe.
 3. Praca z formatami czasu (wyliczenie czasu pracy, roboczogodzin).

 

 1. Pola kombi.
 2. Pola opcji i wyboru.
 3. Nietypowe wyliczenia i dane związane z płacami i kadrami – analizy dynamiki i fluktuacji (np. kosztów zatrudnienia, nieobecności, premiowania).
 4. Prosty przykład tworzenia zautomatyzowanego formularza danych (np. karta osobowa osoby zatrudnionej).
 5. Wykorzystanie menadżera scenariuszy przy tworzeniu danych.

 

Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją  osób niepowołanych.

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

 

Wykorzystanie i tworzenie pomocniczych kalkulatorów przy sporządzaniu list płac i rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło).

 1. Kalkulator wynagrodzenia brutto-netto i netto-brutto.
 2. Ograniczenia ZUS.
 3. Elementy wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Narzut kosztów pracodawcy.
 5. Kalkulator umów zlecenia i o dzieło (umowy cywilnoprawne).
 6. Kalkulator wieku pracownika przy wyliczaniu funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

 


Warsztaty komputerowe - Excel w kadrach i płacach.


Stacjonarne warsztaty komputerowe – Excel w kadrach i płacach.

Szkolenie 2-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

 

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Tabele przestawne.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Excel w kadrach i płacach. Polbi – Warszawa.

✅ Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia*).

Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Proponujemy odroczony termin płatności – 7 dni.


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Zapisy na szkolenia

Dokonanie zgłoszenia upoważnia do wzięcia udziału w zajęciach. Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Firmy – termin płatności

Termin płatności za szkolenie dla przedsiębiorców, firm, urzędów  i instytucji wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne – termin płatności

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na rachunek bankowy firmy Polbi.

 

Zwolnienie z VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT –  cena netto jest równa cenie brutto.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Zastosowanie Excela w działach kadrowo-płacowych. Kurs – arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy działów kadr i płac.

 

Organizacja szkolenia – Excel w kadrach i płacach


Organizacja szkolenia: Excel w kadrach i płacach. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Tabele przestawne w Excelu


Praktyczne zastosowanie tabel przestawnych w zestawieniach i analizach dotyczących kadr i płac. Poznasz tajniki zastosowania narzędzi arkusza kalkulacyjnego. Zagwarantujesz sobie  poprawność przetwarzanych danych. Będziesz  szybko posługiwać się Excelem oszczędzając Swój czas.

 

Funkcje rachuby płac w arkuszu kalkulacyjnym


Zastosowanie funkcji i tworzenie formuł w tabelach danych w obliczeniach płacowych. Dane list płac pod pełną kontrolą.

 

Szybkie tworzenie zestawień i obróbka danych


Kompleksowe i błyskawiczne tworzenie raportów według zadanych kryteriów. Grupowanie informacji z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi filtrowania i sortowania.

 

Kurs prowadzony metodą „Case study”


Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania poznanych technik i narzędzi Excela w pracy działach kadrowo-płacowych.

 

Opinie uczestników szkoleń z Excela


W Polbi prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.  Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: „Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe”. Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

 

Metoda prowadzenia warsztatów


Kurs zastosowania Excel’a w kadrach i płacach realizowany jest wyłącznie w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na przygotowanych wcześniej do pracy arkuszach danych pod kierownictwem i z pomocą doświadczonego trenera – praktyka.

W trakcie zajęć trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi i wykorzystywanie Excela w działach kadr i płac otrzymuje imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane zgodnie z przepisami MEN potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia”Excel w kadrach i płacach” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2021-06-22 do 2021-06-23

Szkolenie stacjonarne: 2 dzień, w godzinach 10:00-16:00. Termin kursu dostępny po zniesieniu ograniczeń COVID-19.

Cena dla osoby: 770 zł 620 zł *

Cena dla wielu osób: 750 zł / os. 620 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-05-14 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content