Program Płatnik. Szkolenie od podstaw. Praktyczny kurs na przykładach.

Program szkolenia - Płatnik od podstaw


1. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

 • Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik - opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 • Obsługa myszką i klawiaturą.
 • Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 • Przygotowanie programu do pracy z dokumentami - wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.

2. Obsługa Rejestru Płatników

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 • Potwierdzenie danych płatnika w ZUS - pobranie danych z ZUS.
 • Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.

3. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych (dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA)

 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.
 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 • Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 • Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 • Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów - opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 • Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

4. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne ZCNA)

 • Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Obsługa formularza ZCNA.
 • Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 • Dokumenty: ZCNA.

5. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku (dokumenty RCA, RSA, RPA, DRA)

 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA i RPA.
 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA i RPA.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych - automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 • Dokumenty: RCA, RSA, RPA i DRA.

6. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA

 • Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.
 • Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 • Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 • Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 • Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 • Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 • Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 • Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

7. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 • Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 • Wysyłka zestawów do ZUS.

8. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych

Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

9. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

 • Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.
 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych.
 • Korekty deklaracji rozliczeniowych.
 • Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/12/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
13 września 2024
Piątek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz - Program Płatnik
Uczymy tego, na czym się znamy.