Rachunkowość jednostek produkcyjnych. Jak ustalić koszt wyrobu gotowego i wycenić produkcję w toku – 2 dni

Jak zaksięgować, ustalić koszty i wycenić wyroby gotowe?


Szkolenie online – Księgowość w produkcji i rozliczanie kosztów, jak prawidłowo rozliczać produkcję? Na szkoleniu dowiesz się jak księgować wyroby gotowe i wyceniać produkcję w toku w firmie produkcyjnej?

 

Szkolenie o rachunkowości firm produkcyjnych

Poznaj rachunkowość jednostek produkcyjnych


Skorzystaj z zajęć poruszających zagadnienia rachunkowości prowadzonej w jednostkach produkcyjnych i przybliżające wiedze o tym, jak ujmowana jest działalność produkcyjna w księgach rachunkowych? Szkolenie z rachunkowości dla firm produkcyjnych. Omawiamy zasady prowadzenie ewidencji księgowej w jednostce produkcyjnej, kalkulację i rozliczanie kosztów.

Jak ewidencjonować koszt, ustalić wartość produkcji w toku?


Podmioty wytwarzające, prowadząc księgowość, ze względu na złożony charakter funkcjonowania firmy produkcyjne muszą dostosować swoją księgowość do specyficznego dla siebie cyklu wytwarzania. Zapraszamy na szkolenie o rachunkowości w produkcji z elementami rachunku kosztów. Spotkanie poświęcimy omówieniu zasad prowadzenia ewidencji księgowej w firmach produkcyjnych. Przećwiczymy rozliczanie i kalkulację kosztów, powiemy na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Wiele uwagi poświęcimy wyjaśnieniu zasad wyliczania kosztów wytworzenia i ustalenia kosztu produktu gotowego oraz wyceny półproduktów, produkcji w toku i zapasów produktów gotowych.

Jaki jest cel szkolenia „Rachunkowość Firm Produkcyjnych”?


Udział w zajęciach na kursie ma nauczyć  jak:

 • ewidencjonować operacje w firmach produkcyjnych,
 • kalkulować koszty wytworzenia wyrobu gotowego i usługi,
 • sporządzać sprawozdanie finansowe firm produkcyjnych,
 • rozliczać koszty pośrednie produkcji,
 • rozliczać działalność pomocniczą produkcji,
 • klasyfikować elementy rachunku kosztów,
 • budżetować i kontrolować koszty wytworzenia wyrobu gotowego i usługi.

Jakie są główne punkty szkolenia o rachunkowości jednostek produkcyjnych w aspekcie kalkulacji i rachunku kosztów?


 1. Księgowa ewidencja kosztów operacyjnych w jednostkach produkcyjnych
 2. Koszt wytworzenia produktu, pojęcie i znaczenie „kosztu wytworzenia produktu” i jego wpływ na ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych związanych z produkcją
 3. Ustalenie kosztu wytworzenia produktu i kosztu wytworzenia produktu w toku
 4. Koszt wytworzenia sprzedanego produktu – niektóre komplikacje podatkowe
 5. Rezerwy związane z kalkulację kosztów wytworzenia
 6. Sprawozdanie finansowe, prezentacja informacji o kosztach wytworzenia produktów i działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na kurs rozliczania kosztów w produkcji?


Do udziału w zajęciach zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów księgowości firm produkcyjnych,
 • księgowych rozliczający koszty produkcji,
 • pracowników działów controlingu,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działów analiz finansowych.

Jakie są wartość dla uczestnika szkolenia?


Udział w zajęciach o zasadach prowadzenia prawidłowej księgowości w firmach produkcyjnych pozwala nabyć umiejętności i daje możliwość:

 • rozliczania kosztów produkcji w podmiocie wytwórczym,
 • zwiększenia prowadzenia analiz kosztów, z uwzględnieniem kosztów produkcji,
 • aktywnego uczestnictwa w procesie budżetowania kosztów,
 • prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych firm produkcyjnych,
 • pracy w działach controlingu produkcyjnego,
 • podjęcia pracy działach finansowych firm produkcyjnych.

Jak wyglądają zajęcia o rachunkowości produkcyjnej?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące rachunkowość jednostek produkcyjnych to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Czy jesteś gotowy do udziału w szkoleniu?


Szkolenie dotyczące ewidencji, kalkulacji i rozliczanie kosztów w firmach produkcyjnych powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Podczas kursu nie omawiamy podstawowych i elementarnych zagadnień z zakresu rachunkowości. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości oraz wstępną praktyką zawodową.

Specjalny bonus – Co otrzymasz dodatkowo?


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje całkowicie nieodpłatnie pełną wersję zaawansowanego „Kalkulatora wynagrodzeń 2024”. Program m.in. umożliwia naliczanie i drukowanie listy płac w różnych wariantach, obliczenie narzutu kosztów pracodawcy, naliczenia PPK, wyliczenia wartości za nadgodziny, naliczenia wynagrodzenia urlopowego oraz wyliczenia PFRON.

Potrzebujesz więcej informacji o kursie?


Zadzwoń – Telefon: 721 547 750

Napisz do nas: biuro@polbi.com.pl

Wypełnij – Formularz kontaktowy

Zobacz zakładkę – Informacje dodatkowe

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.