Polbi

Rachunkowość jednostek produkcyjnych. Kurs – 3 dni.

Ewidencja księgowa w firmach produkcyjnych. Szkolenie z rachunkowości z elementami rachunku kosztów

 

Rachunkowość firm produkcyjnych – Szkolenie

 

Cel edukacyjny szkolenia z rachunkowości firm produkcyjnych


Zajęcia na kursie trwającym trzy dni mają na celu nauczyć uczestników jak:

➤ ewidencjonować operacje w firmach produkcyjnych,

➤ kalkulować koszty wytworzenia wyrobu gotowego i usługi,

➤ sporządzać sprawozdanie finansowe firm produkcyjnych,

➤ rozliczać koszty pośrednie produkcji,

➤ rozliczać działalność pomocniczą produkcji,

➤ klasyfikować elementy rachunku kosztów,

➤ budżetować i kontrolować koszty wytworzenia wyrobu gotowego i usługi.

 

Główne punkty szkolenia o rachunkowości firm produkcyjnych


Księgowa ewidencja kosztów operacyjnych w jednostkach produkcyjnych

Koszt wytworzenia produktu, pojęcie i znaczenie „kosztu wytworzenia produktu” i jego wpływ na ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych związanych z produkcją

Ustalenie kosztu wytworzenia produktu i kosztu wytworzenia produktu w toku

Koszt wytworzenia sprzedanego produktu – niektóre komplikacje podatkowe

Rezerwy związane z kalkulację kosztów wytworzenia

Sprawozdanie finansowe, prezentacja informacji o kosztach wytworzenia produktów i działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


Szkolenie dotyczące ewidencji kosztów wynagrodzeń powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Podczas kursu nie omawiamy podstawowych i elementarnych zagadnień z zakresu rachunkowości. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości oraz wstępną praktyką zawodową.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na kurs?


Do udziału w zajęciach zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów księgowości firm produkcyjnych,
 • Księgowych rozliczający koszty produkcji,
 • pracowników działów controlingu,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działów analiz finansowych.

 

Wartość dla uczestnika szkolenia


Udział w zajęciach o zasadach prowadzenia prawidłowej księgowości w firmach produkcyjnych pozwala nabyć umiejętności i daje:

 • możliwość rozliczania kosztów produkcji,
 • możliwość zwiększenia prowadzenia analiz kosztów, z uwzględnieniem kosztów produkcji,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie budżetowania kosztów,
 • możliwość prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych firm produkcyjnych,
 • możliwość pracy w działach controlingu produkcyjnego,
 • możliwość podjęcia pracy w firmach produkcyjnych.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Cena regularna za osobę: 1480 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Polecamy pozostałe propozycje naszych szkoleń z kategorii – Księgowość

 

Kurs (3 dni) – Rachunkowość firm produkcyjnych


➤ Ewidencja księgowa w firmach produkcyjnych z elementami rachunku kosztów

➤ Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości

➤ Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie przydatne dla praktyków

➤ Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej

➤ Czas trwania – 3 dni, 24 godziny z przerwami, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

1280 zł1480 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 11/27/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na kurs
Termin
28 listopada 2023 - 30 listopada 2023
Wtorek, środa i czwartek, w godz. 9:00-15:00.
Lokalizacja
Kurs księgowości online
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.