Polbi

Ze składaniem sprawozdań finansowych za 2022 rok nie należy zwlekać

Czasu na sporządzanie sprawozdania finansowego zostało już niewiele


Co prawda lata pandemiczne pokazały, że Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę szczególne okoliczności jaki stają na przeszkodzie w tworzeniu sprawozdań finansowych i idąc na rękę podatnikom przedłuża terminy sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdania finansowego.

W przypadku sprawozdań za ubiegły roku te terminy są już ściśle określone. A więc należy do:

  • 31 marca 2023 r. – sporządzić sprawozdanie finansowe
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzić sprawozdanie finansowe
  • 15 lipca 2023 r. – złożyć sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym.

Z myślą o wszystkich, którzy muszą się uporać z tym obowiązkiem, od dłuższego czasu proponujemy kurs przygotowujący do realizacji wszystkich etapów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i właściwego sporządzania sprawozdań finansowych.

Udział w szkoleniu to w tej chwili to raczej zachęta do upewnienia się, że wszystko podczas sporządzania sprawozdania przebiegło w zgodzie z przepisami a kurs to szansa na ugruntowanie i pogłębienie swojej wiedzy.

Jeżeli za rok też będzie trzeba posiedzieć nad sprawozdaniem, to może właśnie jeszcze w tym roku warto bez pośpiechu wysłuchać rad naszego eksperta, który pomoże opanować całość tego dość rozległego obszaru księgowości. Polecamy nasz kurs: Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

Będąc firmą szkoleniową wyspecjalizowaną w prowadzeniu kursów dla księgowych oraz dla pracowników działów kadr i płac w naszej ofercie edukacyjnej stale goszczą specjalistyczne szkolenia pozwalające uzupełnić lub odświeżyć wiadomości dotyczące księgowości, prawa pracy czy prawa podatkowego. Również takie zajęcia polecamy Państwa uwadze.