Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Excel w księgowości (2 dni). Warsztaty komputerowe.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w księgowości (2 dni). Warsztaty komputerowe.

Arkusz kalkulacyjny Excel w praktyce pracy działów księgowości. Warsztaty komputerowe – Kurs: 2 dni zajęć MS Excel dla księgowych. Optymalizacja i zwiększenie wydajności z pracy działów księgowych i finansowych oraz rozliczeń i administracji biurowej. Na szkolenie zapraszamy osoby znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym.

 

Excel w księgowości. Szkolenie komputerowe dla księgowych. Warsztaty – Warszawa.

 

Zoptymalizuj swoją pracę w księgowości w oparciu o narzędzia MS Excel


✔ Miej wszystkie dane księgowe pod pełną kontrolą

✔ Sprawdź jak zastosować tabele przestawne w analizach księgowych

✔ Błyskawiczne twórz własne raporty i zestawienia według zadanych kryteriów

✔ Grupuj informacje stosując zaawansowane narzędzia filtrowania i sortowania

 

Zapraszam na moje warsztaty z Excela

Maciej Derwisz

 

 

Co daje księgowy lepsza znajomość arkusza kalkulacyjnego?


Podczas zajęć postaramy się pokazać, jak dzięki zaawansowanym funkcjom Excela możesz samodzielnie:

 1. zoptymalizować i zwiększyć wydajności z pracy z arkuszem (zarówno poprzez nowe rozwiązania, jak i optymalizację już znanych),
 2. zwiększyć tempo swojej pracy,
 3. swobodniej posługiwać się formułami i funkcjami przydatnymi w działach księgowych, finansowych i administracyjno-biurowych,
 4. dokonywać prostej analizy danych,
 5. w praktyce stosować i korzystać z podstawowych makr.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na warsztaty z Excela?


Kurs wykorzystania Excela w pracy zawodowej przeznaczony jest głównie dla:

 1. osób pracujących w działach księgowych,
 2. osób pracujących w działach finansowych,
 3. osób pracujących w działach rozliczeń i administracji biurowej

znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym i pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

Wstępne wymagania dla uczestników warsztatów – Co to znaczy?


Od uczestników kursu wykorzystania programu Excel w księgowości wymagamy podstawowej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik szkolenia powinien:

 1. znać podstawy edycji komórek,
 2. umieć pisać proste odwołania (np. =A1 czy =A1+A2),
 3. używać prostych funkcji (np. SUMA()),
 4. wiedzieć, co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, procentowe, daty, itd.),
 5. zaznaczać i kopiować dane,
 6. tworzyć proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

 

Jak wyglądają stacjonarne warsztaty z Excela?


✔  Stacjonarne warsztaty komputerowe trwają 2 dni (12 godzin lekcyjnych)

✔  Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z Excela

✔  Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔  Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔  W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔  Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 


Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Excel, szkolenia i kursy


Warsztaty dla pracowników działów księgowości i finansów z obsługi programu Excel prowadzi doświadczony i ceniony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

 

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia wykładowcy


Szkolenie komputerowe z wykorzystania Excela w księgowości jest efektywne i przeprowadzane przez wykładowcę z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym. Prowadzącego cechuje przy tym nadzwyczajna cierpliwość, co zapewnia, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do efektywniejszej pracy dzięki posługiwaniu się arkuszem kalkulacyjnym.

 

Czego nauczysz się  podczas kursu?


Podczas zajęć prezentujących możliwości stosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w księgowości szczególny nacisk położymy na:

 1. prawidłowe zaokrąglanie danych liczbowych,
 2. pracę z tabelami przestawnymi przy tworzeniu raportów i zestawień dla działów księgowości, rachuby, windykacji i innej,
 3. wykorzystanie najważniejszych funkcji w tworzeniu finansowych raportów (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), WYBIERZ(), LUB(), ORAZ(), ZAOKR(),
 4. zastosowania formantów w budowanych arkuszach,
 5. wykorzystanie narzędzi Excela dla szybkiej obróbki danych (tekst jako kolumny, znajdowanie duplikatów, szukaj wyniku),
 6. import i zabezpieczenie danych.

Program szkolenia: Excel w księgowości.  Excel w księgowości – Program szkolenia (PDF)

 

 

Materiały dydaktyczne – Uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi i wykorzystywanie Excela w księgowości otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

2 dni zajęć w godz. 10:00 – 16:00 – Pierwszego dnia od godziny 9:30 rozpoczynamy rejestracja uczestników kursu. Pierwszego i drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie warsztatów.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Excel w księgowości. PCC - Polbi.

Excel w księgowości – Warsztaty komputerowe

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenie - Kurs Excel w księgowości. Polbi  | ✔ Od 1994 w branży  ✔ Cenieni wykładowcy  ✔  Tysiące przeszkolonych osób

Program

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

 

Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień.

 1. Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych.
 2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
 3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
 4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
 5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
 6. Przykład tworzenia raportów – raport graficzny.
 7. Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald.
 8. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda.
 9. Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
 10. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
 11. Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.

 

 1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
 2. Sumowanie i konsolidacja danych.
 3. Wyliczenie wartości odsetek.
 4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
 5. Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku – wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań.
 6. Raporty dynamiczne – wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych.
 7. Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu – różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.

 

 1. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
 2. Ustalenie wyniku finansowego  – sumowanie kosztów i przychodów.
 3. Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe.

 

 1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
 2. Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
 3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.

 

 1. Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
 2. Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych
 3. Przykład wykorzystania tabel. przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

 

Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.

 1. Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
 2. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów.
 3. Sortowanie danych w kolumnach raportów.

 

 1. Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP.
 2. Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu.

 

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

 


Excel w księgowości - Uczymy tego na czym się znamy. Polbi - Szkolenia i kursy.


Excel w księgowości. Warsztaty komputerowe.

2 dni zajęć – Organizator szkolenia: Polbi, Warszawa.

Program opracował Maciej Derwisz.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Excel w księgowości.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Excel dla księgowych. Praktyczne warsztaty komputerowe. Stacjonarny kurs 2-dniowy. Zoptymalizuj swoją pracę – arkusz kalkulacyjny dla praktyków.

 

Organizacja szkolenia – Excel w księgowości


Organizacja szkolenia - Excel w księgowości. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Excel – Cel edukacyjny szkolenia


Program kursu zastosowania Excela w księgowości oparty jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Komputerowe warsztaty dla księgowych zostały przygotowane wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach księgowości i pokrewnych. Zobacz, jak dzięki Excelowi usprawnić pracochłonne czynności w dziale księgowości. Analizuj dane finansowe oraz twórz raporty przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

 

Kurs Excela w księgowości prowadzony jest metodą „Case study”


 1. Kurs zastosowania Excela w księgowości realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.
 2. W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.
 3. Warsztatowy charakter szkolenia stacjonarnego pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania poznanych technik i narzędzi Excela w pracy działach księgowych.

 

Excel dla księgowych – zakres szkolenia


Excel – Kurs praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie praktycznych narzędzi (m. in. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe, i inne). Praca z tabelami danych – tabele przestawne. Narzędzia duplikatów, tekst grupowany kolumnami, salda kont. Zabezpieczenie i import danych.

 

Podnoszenie kwalifikacji – wyniesiona wiedza


Uczestnicy kursu po zakończeniu zajęć podniosą swoje umiejętności i zdobędą wiedzę z zakresu zaawansowanej obsługi programu Excel oraz powinni potrafić:

 1. tworzyć zestawienia kosztów i przychodów w postaci tabelarycznej,
 2. posługiwać się tabelą przestawną w tworzeniu zestawień finansowo-księgowych,
 3. używać tabel przestawnych dla sporządzania kluczowych informacji z zakresu należności i zobowiązań, kosztów i przychodów i innych,
 4. sprawniej posługiwać się formułami Excela,
 5. wykorzystywać najbardziej znaczące funkcje przy tworzeniu raportów finansowo-księgowych, ze znaczącym naciskiem na funkcję JEŻELI() i pokrewne,
 6. odnajdywać zduplikowane dane,
 7. zwiększyć skuteczność importu danych,
 8. chronić dane komórek arkusza.

 

Stacjonarne warsztaty komputerowe z Excel’a


✔ Małe grupy, przestronna sala.

✔ Jeden uczestnik – jedna ławka i jeden laptop.

✔ Wymagane odległości i środki do dezynfekcji.

 

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego pozwalające nabyć praktyczne umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel w formule zamkniętej prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem szkolenia


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Excel w księgowości  | Warsztaty komputerowe | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 2 dni, 12 godzin lekcyjnych | Cena katalogowa: 798 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content