Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel – Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe. Szkolenie stacjonarne.

Stacjonarne szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel w pracy działów służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako pomoc w tworzeniu raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Analiza danych – podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych.

 

STACJONARNE WARSZTATY KOMPUTEROWE


✔ Małe grupy, przestronna sala.

✔ Jeden uczestnik – jedna ławka i jeden laptop.

✔ Wymagane odległości i środki do dezynfekcji.

 

Excel – Tabele przestawne


Kurs prowadzi Maciej Derwisz


Excel - Tabele przestawne. Szkolenie: Polbi, Warszawa, Maciej Derwisz.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (PDF)


Kurs dostępny po zniesieniu ograniczeń – COVID 19

Stacjonarne warsztaty komputerowe

Warszawa – centrum miasta

1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00 – 16:00

 

Idea szkolenia – Tabele przestawne w Excel’u


W praktyce dnia codziennego w działach służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych nie sposób już dziś wyobrazić sobie pracy bez wykorzystania zestawień, raportów i analiz tworzonych na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa. Nie sposób również wyobrazić sobie ich tworzenia bez wykorzystania bodajże najważniejszego narzędzia Excel’a zwanego „Raportem tabel przestawnych”.

Tabele przestawne to genialny moduł Excel’a pozwalający w błyskawicznym tempie, w banalny sposób, bez wybitnej wiedzy stworzyć niezwykle czasem zaawansowane raporty i zestawienia, które, ba, w przeciągu kilku sekund poświęconych na edycję mogą zmienić swój wygląd, zestaw danych i przeznaczenie. Tabele przestawne niosą bowiem w sobie olbrzymie możliwości przy niewielkim nakładzie pracy, a piorunujący efekt może być już osiągnięty przy niewielkiej wiedzy operatora.

Nic dziwnego więc, że pytanie o umiejętności tworzenia tabel przestawnych to jedno z podstawowych pytań dla ubiegających się o pracę w działach księgowych, kadrowo-płacowych czy finansowych.

 

Cel szkolenia z Excela


Kurs ma na celu przygotować uczestników nie tylko do podstawowej obsługi tego przydatnego narzędzia Excel’a ale również przybliży zaawansowane możliwości jakie niosą ze sobą tabele przestawne.

 

Wykładowca, prowadzący warsztaty komputerowe


Warsztaty dla pracowników działów kadr i płac z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel prowadzi doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy

 

 

Adresaci warsztatów – profil słuchacza


Stacjonarny kurs komputerowy „Excel – Tabele przestawne” przeznaczony jest głównie dla:

 1. osób pracujących w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, rachubie i rachunkowości zarządczej,
 2. pracowników działów sprzedaży, analiz finansowych, controllingu, audytu wewnętrznego,
 3. personelu obsługi sekretariatu i recepcji, obszarów rozliczeń i zarządzania przedsiębiorstwem, administracji biurowej i innych,
 4. osób pragnących nauczyć się tworzenia i zarządzania tabelami przestawnymi przynajmniej na poziomie podstawowym,
 5. osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami tworzenia tabel przestawnych,
 6. osób zajmujących się w pracy analizą danych,
 7. osób, które incydentalnie tworzą raporty i zestawienia ale, które chciały by zoptymalizować i zwiększyć efektywność swojej pracy,
 8. osób zmuszonych do częstego sporządzania raportów i zestawień,
 9. osób mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 10. osób zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 11. osób generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 12. osób pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

Warsztaty komputerowe kierujemy praktycznie do wszystkich, którzy korzystają z programu Excel. Tabele przestawne to podstawowe narzędzie mogące ułatwić codzienną pracę.

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu


Od uczestników kursu „Excel – Tabele przestawne” wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz – czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:

 1. potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
 2. potrafię skopiować komórki,
 3. rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
 4. umiem przełączyć się między arkuszami,
 5. potrafię sumować dane w komórkach,
 6. umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

 

Czego chcemy nauczyć uczestników kursu?


Podczas warsztatów z Excela’a przedstawiających możliwości tworzenia tabel przestawnych i ich znaczenia w codziennej pracy szczególny nacisk zostanie położony na:

 1. prawidłowe przygotowanie wstępne danych przed utworzeniem tabeli przestawnej w Excel’u,
 2. tworzenie prostych zestawień i raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych,
 3. edycję danych w utworzonej w arkuszu kalkulacyjnym tabeli przestawnej,
 4. tworzenie tabel przestawnych z uwzględnieniem filtrowania i sortowania danych,
 5. tworzenia tabel przestawnych w oparciu o dane rozłożone w wielu arkuszach,
 6. zmianę parametrów pól w tworzonej tabeli przestawnej,
 7. tworzenia bardziej zaawansowanych zestawień i raportów w oparciu o narzędzie tabeli przestawnej,
 8. szybkie tworzenie w Excel’u wykresów przestawnych.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników zajęć dotyczących zastosowania podstawowych i zaawansowanych możliwości tabel przestawnych arkusza Excel. Rozpoczęcie warsztatów następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie: Excel, tabele przestawne. Kontakt z koordynatorem.

Koordynator warsztatów komputerowych

JOANNA AJDYS

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

 

Program

Stacjonarne warsztaty komputerowe

Tabele przestawne w Excelu jako najważniejsze narzędzie w działach księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Warsztaty komputerowe dla praktyków. Szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel w pracy działów służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako pomoc w tworzeniu raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Analiza danych – podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Omówienie zastosowania tabel przestawnych arkusza kalkulacyjne MS Excel i ich znaczenia w grupowaniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem działów księgowości, finansów i kadrowopłacowych.

 1. Prezentacja możliwości narzędzia tabel przestawnych.
 2. Przykłady poglądowe zastosowania tabel przestawnych Excel’a.
 3. Przykłady poglądowe zastosowania wykresów przestawnych arkusza Excel.

 

 1. Narzędzia sortowania i filtrowania.
 2. Narzędzia oczyszczania danych, m.in. funkcje: USUŃ.ZBEDNE.ODSTĘPY(), OCZYŚĆ(), FRAGMENT.TEKSTU().
 3. Formatowanie warunkowe – czyli optyczna wizualizacja danych.
 4. Zamiana niepoprawnego separatora dziesiętnego (np. kropki na przecinek) w zestawieniach z baz danych oraz programów zewnętrznych.

 

 1. Zaznaczanie danych do analizy z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.
 2. Rodzaje tabel przestawnych.
 3. Omówienie narzędzi do tworzenia raportów w ramach narzędzia tabel przestawnych.

 

 1. Wykorzystanie kreatora tworzenia tabeli przestawnej.
 2. Rozszerzanie zbioru danych – zmiana danych źródłowych.
 3. Odświeżanie danych tabeli przestawnej.
 4. Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól.
 5. Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej (zmiana formy tabeli przestawnej).
 6. Grupowanie i rozgrupowanie danych tabeli przestawnej.
 7. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.
 8. „Eksport” danych tabeli do innego arkusza.
 9. Formatowanie danych wynikowych.
 10. Style tabeli przestawnej i inne metody wizualizacji danych.

 

 1. Tworzenie raportu związanego z listą płac.
 2. Tworzenie raportu opartego na danych z zestawienia obrotów i sald.
 3. Tworzenie raportu opartego o zestawienia sprzedaży towarów.
 4. Tworzenie raportu opartego na danych kosztów i przychodów.

 

 1. Wykorzystanie wbudowanych funkcji (n.p. suma, średnia, odchylenie standardowe, maksimum i minimum).
 2. Wykorzystanie możliwości prezentacji danych w formie udziałów (n.p. % z, % sumy, % wiersza, % kolumny).
 3. Tworzenie własnych elementów obliczeniowych.
 4. Filtrowanie danych tabeli przestawnej różnymi metodami.

 

 1. Tworzenie raportu fluktuacji kosztów.
 2. Tworzenie raportu analizy nieobecności pracowników w pracy na podstawie danych kadrowych.
 3. Tworzenie raportu analizy wąskich gardeł produkcyjnych.
 4. Tworzenie raportu sprzedaży na przełomie lat.

 

 1. Zaawansowane metody przedstawiania wyników.
 2. Obliczanie wartości w odniesieniu do innych pól tabeli przestawnej.
 3. Pobieranie danych z tabeli przestawnej z użyciem funkcji WEŹ.DANE.TABELI().
 4. Tabele na podstawie wielu zakresów danych.
 5. Kreator tworzenia tabel przestawnych.
 6. Narzędzie „Fragmentator”.
 7. Narzędzie osi czasu.

 

 1. Raport sprzedaży w nierównych przedziałach wartościowych.
 2. Analiza trendu przyrostu kosztów i przychodów.
 3. Raport międzywydziałowy roboczogodzin przepracowanych w zestawieniach płacowych.
 4. Raport danych wizualizowanych w przestrzeni okresu czasu.

 

 1. Omówienie wykresów przestawnych.
 2. Tworzenie prostych wykresów na podstawie zestawień danych.
 3. Edycja danych na wykresie przestawnym.
 4. Edycja i zmiana stylu wykresu.
 5. Dodawanie linii trendu.
 6. Edycja parametrów osi wykresu.

 


Tabele przestawne - Excel. Polbi - Uczymy tego na czym się znamy.

 


Stacjonarne warsztaty komputerowe:  Excel – Tabele przestawne.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

 

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Tabele przestawne.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Excel - Tabele przestawne. Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Szkolenie: Tabele przestawne w Excelu jako najważniejsze narzędzie w działach księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Stacjonarne warsztaty komputerowe dla praktyków.

 

Organizacja zajęć – Excel (tabele przestawne)


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Excel - Tabele przestawne.9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie „Excel – Tabele przestawne” obejmuje 6 godzin warsztatów komputerowych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Excel – Tworzenia zestawień i raportów


Tabele przestawne w Excelu to podstawowe, zaawansowane narzędzie do tworzenia zestawień, raportów, wykonywania obliczeń i tworzenia podsumowań i analiz w działach finansowych, księgowych i płacowych.

 

Tabele przestawne – Analiza danych


Tabele przestawne jest to bez wątpienia najczęściej używana funkcja Excela przy analizie danych.

 

Raport tabel przestawnych – Pomoc w pracy


Tabele przestawne Excela to absolutny niezbędnik w pracy działów księgowości, kadrowo-płacowych czy analiz finansowych.

 

Excel – Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe


Kurs stacjonarny. Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania funkcji tabel przestawnych arkusza Excel do tworzenia zestawień, raportów i wykonywania obliczeń oraz  tworzenia podsumowań i analiz finansowych.

 

Oceny i opinie uczestników szkoleń z Excel


Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje cyklu spotkań z Excel’em.  Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. | Więcej informacji …

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu zastosowaniu tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego Excel otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2021-06-18

Szkolenie stacjonarne: 1 dzień, w godzinach 10:00-16:00. Termin kursu dostępny po zniesieniu ograniczeń COVID-19.

Cena dla osoby: 470 zł 400 zł *

Cena dla wielu osób: 430 zł / os. 400 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-05-14 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content