Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Excel - Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel – Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe.

Czym są i jak używać tabel przestawnych? Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie raportów, generowanie zestawień i dokonywanie obliczeń.

Szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel w pracy działów służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako pomoc w tworzeniu raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Analiza danych – podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych.

 

Korzystanie z tabel przestawnych w Excelu to obecnie codzienność


✔️ Wykorzystuj tabele przestawnych w analizie danych finansowych

✔️ Zobacz, jak przygotowywać sprawozdanie finansowe lub szczegółową analizę

✔️ Przekonaj się, że tabele przestawne to absolutny niezbędnik w codziennej pracy

✔️ Sprawdź do czego jeszcze wykorzystać funkcję – Raport tabel przestawnych

 

Zapraszam na moje warsztaty z Excela

Maciej Derwisz

 


Excel - Tabele przestawne. Szkolenie: Polbi, Warszawa, Maciej Derwisz.

 

Stacjonarne warsztaty z Excela w Warszawie: 27.05.2022, w godz. 10-16


✔ Samodzielne stanowiska komputerowe dla uczestniczek szkolenia

✔ Centrum Warszawy, blisko dworców Warszawa Centralna i Warszawa Główna

✔ Doskonały lunch w pobliskiej restauracji

✔ Optymalny czas i koszt szkolenia potwierdzonego imiennym certyfikatem

 

 

Raport tabel przestawnych – Twórz zestawienia, raporty i analizy. W praktyce dnia codziennego w działach służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych nie sposób już dziś wyobrazić sobie pracy bez wykorzystania zestawień, raportów i analiz tworzonych na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa. Nie sposób również wyobrazić sobie ich tworzenia bez wykorzystania bodajże najważniejszego narzędzia Excel’a zwanego „Raportem tabel przestawnych”.

 

Tabele przestawne w Excel’u to ogromne możliwości. Tabele przestawne to genialny moduł Excel’a pozwalający w błyskawicznym tempie, w banalny sposób, bez wybitnej wiedzy stworzyć niezwykle czasem zaawansowane raporty i zestawienia, które w przeciągu kilku sekund poświęconych na edycję mogą zmienić swój wygląd, zestaw danych i przeznaczenie. Tabele przestawne niosą bowiem w sobie olbrzymie możliwości przy niewielkim nakładzie pracy, a piorunujący efekt może być już osiągnięty przy niewielkiej wiedzy operatora.

 

Dlaczego umiejętność tworzenia tabel przestawnych  jest taka ważna? Podczas rozmów kwalifikacyjnych pytanie o umiejętności tworzenia tabel przestawnych to jedno z podstawowych pytań stawianych ubiegającym się o pracę w działach księgowych, kadrowo-płacowych czy finansowych. Warto więc udzielać na nie odpowiedzi twierdzącej.

 

Program szkolenia


TABELE PRZESTAWNE W EXCEL’U

 

Omówienie zastosowania tabel przestawnych arkusza kalkulacyjne MS Excel i ich znaczenia w grupowaniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem działów księgowości, finansów i kadrowopłacowych.

 1. Prezentacja możliwości narzędzia tabel przestawnych.
 2. Przykłady poglądowe zastosowania tabel przestawnych Excel’a.
 3. Przykłady poglądowe zastosowania wykresów przestawnych arkusza Excel.

 

 1. Narzędzia sortowania i filtrowania.
 2. Narzędzia oczyszczania danych, m.in. funkcje: USUŃ.ZBEDNE.ODSTĘPY(), OCZYŚĆ(), FRAGMENT.TEKSTU().
 3. Formatowanie warunkowe – czyli optyczna wizualizacja danych.
 4. Zamiana niepoprawnego separatora dziesiętnego (np. kropki na przecinek) w zestawieniach z baz danych oraz programów zewnętrznych.

 

 1. Zaznaczanie danych do analizy z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.
 2. Rodzaje tabel przestawnych.
 3. Omówienie narzędzi do tworzenia raportów w ramach narzędzia tabel przestawnych.

 

 1. Wykorzystanie kreatora tworzenia tabeli przestawnej.
 2. Rozszerzanie zbioru danych – zmiana danych źródłowych.
 3. Odświeżanie danych tabeli przestawnej.
 4. Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól.
 5. Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej (zmiana formy tabeli przestawnej).
 6. Grupowanie i rozgrupowanie danych tabeli przestawnej.
 7. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.
 8. „Eksport” danych tabeli do innego arkusza.
 9. Formatowanie danych wynikowych.
 10. Style tabeli przestawnej i inne metody wizualizacji danych.

 

 1. Tworzenie raportu związanego z listą płac.
 2. Tworzenie raportu opartego na danych z zestawienia obrotów i sald.
 3. Tworzenie raportu opartego o zestawienia sprzedaży towarów.
 4. Tworzenie raportu opartego na danych kosztów i przychodów.

 

 1. Wykorzystanie wbudowanych funkcji (n.p. suma, średnia, odchylenie standardowe, maksimum i minimum).
 2. Wykorzystanie możliwości prezentacji danych w formie udziałów (n.p. % z, % sumy, % wiersza, % kolumny).
 3. Tworzenie własnych elementów obliczeniowych.
 4. Filtrowanie danych tabeli przestawnej różnymi metodami.

 

 1. Tworzenie raportu fluktuacji kosztów.
 2. Tworzenie raportu analizy nieobecności pracowników w pracy na podstawie danych kadrowych.
 3. Tworzenie raportu analizy wąskich gardeł produkcyjnych.
 4. Tworzenie raportu sprzedaży na przełomie lat.

 

 1. Zaawansowane metody przedstawiania wyników.
 2. Obliczanie wartości w odniesieniu do innych pól tabeli przestawnej.
 3. Pobieranie danych z tabeli przestawnej z użyciem funkcji WEŹ.DANE.TABELI().
 4. Tabele na podstawie wielu zakresów danych.
 5. Kreator tworzenia tabel przestawnych.
 6. Narzędzie „Fragmentator”.
 7. Narzędzie osi czasu.

 

 1. Raport sprzedaży w nierównych przedziałach wartościowych.
 2. Analiza trendu przyrostu kosztów i przychodów.
 3. Raport międzywydziałowy roboczogodzin przepracowanych w zestawieniach płacowych.
 4. Raport danych wizualizowanych w przestrzeni okresu czasu.

 

 1. Omówienie wykresów przestawnych.
 2. Tworzenie prostych wykresów na podstawie zestawień danych.
 3. Edycja danych na wykresie przestawnym.
 4. Edycja i zmiana stylu wykresu.
 5. Dodawanie linii trendu.
 6. Edycja parametrów osi wykresu.

 

 

Warsztaty dla pracowników działów kadr i płac z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel prowadzi Maciej Derwisz


Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy

 

Jak wyglądają warsztaty z Excela dotyczące tabel przestawnych?


✔ Stacjonarne warsztaty komputerowe to jednodniowe zajęcia w godz. 10:00 – 16:00

✔ Bierzesz udział w ćwiczeniach komputerowych z Excela i poznajesz tabele przestawne

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 

Adresaci warsztatów – profil słuchacza. Stacjonarny kurs komputerowy „Excel – Tabele przestawne” przeznaczony jest głównie dla:

 1. osób pracujących w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, rachubie i rachunkowości zarządczej,
 2. pracowników działów sprzedaży, analiz finansowych, controllingu, audytu wewnętrznego,
 3. personelu obsługi sekretariatu i recepcji, obszarów rozliczeń i zarządzania przedsiębiorstwem, administracji biurowej i innych,
 4. osób pragnących nauczyć się tworzenia i zarządzania tabelami przestawnymi przynajmniej na poziomie podstawowym,
 5. osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami tworzenia tabel przestawnych,
 6. osób zajmujących się w pracy analizą danych,
 7. osób, które incydentalnie tworzą raporty i zestawienia ale, które chciały by zoptymalizować i zwiększyć efektywność swojej pracy,
 8. osób zmuszonych do częstego sporządzania raportów i zestawień,
 9. osób mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 10. osób zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 11. osób generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 12. osób pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

Warsztaty komputerowe kierujemy praktycznie do wszystkich, którzy korzystają z programu Excel. Tabele przestawne to podstawowe narzędzie mogące ułatwić codzienną pracę.

 

Czego nauczysz się podczas kursu? Podczas warsztatów z Excela’a przedstawiających możliwości tworzenia tabel przestawnych i ich znaczenia w codziennej pracy szczególny nacisk położymy położony na:

 1. prawidłowe przygotowanie wstępne danych przed utworzeniem tabeli przestawnej w Excel’u,
 2. tworzenie prostych zestawień i raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych,
 3. edycję danych w utworzonej w arkuszu kalkulacyjnym tabeli przestawnej,
 4. tworzenie tabel przestawnych z uwzględnieniem filtrowania i sortowania danych,
 5. tworzenia tabel przestawnych w oparciu o dane rozłożone w wielu arkuszach,
 6. zmianę parametrów pól w tworzonej tabeli przestawnej,
 7. tworzenia bardziej zaawansowanych zestawień i raportów w oparciu o narzędzie tabeli przestawnej,
 8. szybkie tworzenie w Excel’u wykresów przestawnych.

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu. Od uczestników kursu „Excel – Tabele przestawne” wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz – czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:

 1. potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
 2. potrafię skopiować komórki,
 3. rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
 4. umiem przełączyć się między arkuszami,
 5. potrafię sumować dane w komórkach,
 6. umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem. Kurs: Excel, tabele przestawne - Polbi.Excel, tabele przestawne

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Poznaj tabele przestawne programu Excel jako najważniejsze narzędzie pomocne w pracy działów księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Zapraszamy na warsztaty komputerowe dla praktyków. Szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako narzędzie do tworzenia raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych w analizie danych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Omówienie zastosowania tabel przestawnych arkusza kalkulacyjne MS Excel i ich znaczenia w grupowaniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem działów księgowości, finansów i kadrowopłacowych.

 1. Prezentacja możliwości narzędzia tabel przestawnych.
 2. Przykłady poglądowe zastosowania tabel przestawnych Excel’a.
 3. Przykłady poglądowe zastosowania wykresów przestawnych arkusza Excel.

 

 1. Narzędzia sortowania i filtrowania.
 2. Narzędzia oczyszczania danych, m.in. funkcje: USUŃ.ZBEDNE.ODSTĘPY(), OCZYŚĆ(), FRAGMENT.TEKSTU().
 3. Formatowanie warunkowe – czyli optyczna wizualizacja danych.
 4. Zamiana niepoprawnego separatora dziesiętnego (np. kropki na przecinek) w zestawieniach z baz danych oraz programów zewnętrznych.

 

 1. Zaznaczanie danych do analizy z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.
 2. Rodzaje tabel przestawnych.
 3. Omówienie narzędzi do tworzenia raportów w ramach narzędzia tabel przestawnych.

 

 1. Wykorzystanie kreatora tworzenia tabeli przestawnej.
 2. Rozszerzanie zbioru danych – zmiana danych źródłowych.
 3. Odświeżanie danych tabeli przestawnej.
 4. Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól.
 5. Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej (zmiana formy tabeli przestawnej).
 6. Grupowanie i rozgrupowanie danych tabeli przestawnej.
 7. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.
 8. „Eksport” danych tabeli do innego arkusza.
 9. Formatowanie danych wynikowych.
 10. Style tabeli przestawnej i inne metody wizualizacji danych.

 

 1. Tworzenie raportu związanego z listą płac.
 2. Tworzenie raportu opartego na danych z zestawienia obrotów i sald.
 3. Tworzenie raportu opartego o zestawienia sprzedaży towarów.
 4. Tworzenie raportu opartego na danych kosztów i przychodów.

 

 1. Wykorzystanie wbudowanych funkcji (n.p. suma, średnia, odchylenie standardowe, maksimum i minimum).
 2. Wykorzystanie możliwości prezentacji danych w formie udziałów (n.p. % z, % sumy, % wiersza, % kolumny).
 3. Tworzenie własnych elementów obliczeniowych.
 4. Filtrowanie danych tabeli przestawnej różnymi metodami.

 

 1. Tworzenie raportu fluktuacji kosztów.
 2. Tworzenie raportu analizy nieobecności pracowników w pracy na podstawie danych kadrowych.
 3. Tworzenie raportu analizy wąskich gardeł produkcyjnych.
 4. Tworzenie raportu sprzedaży na przełomie lat.

 

 1. Zaawansowane metody przedstawiania wyników.
 2. Obliczanie wartości w odniesieniu do innych pól tabeli przestawnej.
 3. Pobieranie danych z tabeli przestawnej z użyciem funkcji WEŹ.DANE.TABELI().
 4. Tabele na podstawie wielu zakresów danych.
 5. Kreator tworzenia tabel przestawnych.
 6. Narzędzie „Fragmentator”.
 7. Narzędzie osi czasu.

 

 1. Raport sprzedaży w nierównych przedziałach wartościowych.
 2. Analiza trendu przyrostu kosztów i przychodów.
 3. Raport międzywydziałowy roboczogodzin przepracowanych w zestawieniach płacowych.
 4. Raport danych wizualizowanych w przestrzeni okresu czasu.

 

 1. Omówienie wykresów przestawnych.
 2. Tworzenie prostych wykresów na podstawie zestawień danych.
 3. Edycja danych na wykresie przestawnym.
 4. Edycja i zmiana stylu wykresu.
 5. Dodawanie linii trendu.
 6. Edycja parametrów osi wykresu.

 


Tabele przestawne - Excel. Polbi - Uczymy tego na czym się znamy.

 


Stacjonarne warsztaty komputerowe:  Excel – Tabele przestawne.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Warszawa - Centrum. Polbi - Szkolenia i kursy.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL – TABELE PRZESTAWNE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie: Tabele przestawne w Excelu jako najważniejsze narzędzie w działach księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Stacjonarne warsztaty komputerowe dla praktyków.

 

Organizacja zajęć – Excel (tabele przestawne)


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Excel - Tabele przestawne.9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych. Szkolenie „Excel – Tabele przestawne” obejmuje 6 godzin warsztatów komputerowych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zakres szkolenia z Excela. Kurs ma na celu przygotować uczestników nie tylko do podstawowej obsługi tego przydatnego narzędzia Excel’a ale również przybliży zaawansowane możliwości jakie niosą ze sobą tabele przestawne.

 

Excel – Tworzenia zestawień i raportów. Tabele przestawne w Excelu to podstawowe, zaawansowane narzędzie do tworzenia zestawień, raportów, wykonywania obliczeń i tworzenia podsumowań i analiz w działach finansowych, księgowych i płacowych.

 

Tabele przestawne – Analiza danych. Tabele przestawne jest to bez wątpienia najczęściej używana funkcja Excela przy analizie danych.

 

Raport tabel przestawnych – Pomoc w pracy. Tabele przestawne Excela to absolutny niezbędnik w pracy działów księgowości, kadrowo-płacowych czy analiz finansowych.

 

Excel – Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe.Kurs stacjonarny. Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania funkcji tabel przestawnych arkusza Excel do tworzenia zestawień, raportów i wykonywania obliczeń oraz  tworzenia podsumowań i analiz finansowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kurs: Excel, tabele przestawne.  Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Excel – Tabele przestawne | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia stacjonarne | Warszawa – warsztaty komputerowe| Program szkolenia (PDF) | Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 23-05-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 27-05-2022

Warsztaty komputerowe, piątek w godz. 10-16

Warszawa, stacjonarnie, Maciej Derwisz

Skip to content