Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel – Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe.

Stacjonarne szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel w pracy działów służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako pomoc w tworzeniu raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Analiza danych – podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych.

 

Excel - Tabele przestawne. Szkolenie: Polbi, Warszawa, Maciej Derwisz.

 

Korzystanie z tabel przestawnych w Excelu to obecnie codzienność


✔️ Wykorzystuj tabele przestawnych w analizie danych finansowych

✔️ Zobacz, jak przygotowywać sprawozdanie finansowe lub szczegółową analizę

✔️ Przekonaj się, że tabele przestawne to absolutny niezbędnik w codziennej pracy

✔️ Sprawdź do czego jeszcze wykorzystać funkcję – Raport tabel przestawnych

 

Zapraszam na moje warsztaty z Excela

Maciej Derwisz

 

 

Raport tabel przestawnych – Twórz zestawienia, raporty i analizy


W praktyce dnia codziennego w działach służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych nie sposób już dziś wyobrazić sobie pracy bez wykorzystania zestawień, raportów i analiz tworzonych na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa. Nie sposób również wyobrazić sobie ich tworzenia bez wykorzystania bodajże najważniejszego narzędzia Excel’a zwanego „Raportem tabel przestawnych”.

 

Tabele przestawne w Excel’u to ogromne możliwości


Tabele przestawne to genialny moduł Excel’a pozwalający w błyskawicznym tempie, w banalny sposób, bez wybitnej wiedzy stworzyć niezwykle czasem zaawansowane raporty i zestawienia, które w przeciągu kilku sekund poświęconych na edycję mogą zmienić swój wygląd, zestaw danych i przeznaczenie. Tabele przestawne niosą bowiem w sobie olbrzymie możliwości przy niewielkim nakładzie pracy, a piorunujący efekt może być już osiągnięty przy niewielkiej wiedzy operatora.

 

Dlaczego umiejętność tworzenia tabel przestawnych  jest taka ważna?


Podczas rozmów kwalifikacyjnych pytanie o umiejętności tworzenia tabel przestawnych to jedno z podstawowych pytań stawianych ubiegającym się o pracę w działach księgowych, kadrowo-płacowych czy finansowych. Warto więc udzielać na nie odpowiedzi twierdzącej.

 

Czego nauczysz się podczas kursu?


Podczas warsztatów z Excela’a przedstawiających możliwości tworzenia tabel przestawnych i ich znaczenia w codziennej pracy szczególny nacisk położymy położony na:

 1. prawidłowe przygotowanie wstępne danych przed utworzeniem tabeli przestawnej w Excel’u,
 2. tworzenie prostych zestawień i raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych,
 3. edycję danych w utworzonej w arkuszu kalkulacyjnym tabeli przestawnej,
 4. tworzenie tabel przestawnych z uwzględnieniem filtrowania i sortowania danych,
 5. tworzenia tabel przestawnych w oparciu o dane rozłożone w wielu arkuszach,
 6. zmianę parametrów pól w tworzonej tabeli przestawnej,
 7. tworzenia bardziej zaawansowanych zestawień i raportów w oparciu o narzędzie tabeli przestawnej,
 8. szybkie tworzenie w Excel’u wykresów przestawnych.

Program szkolenia: Tabele przestawne w MS Excel - Warsztaty komputerowe. Excel, tabele przestawne – Program szkolenia (PDF)

 

Jak wyglądają warsztaty z Excela dotyczące tabel przestawnych?


✔ Stacjonarne warsztaty komputerowe to jednodniowe zajęcia w godz. 10:00 – 16:00

✔ Bierzesz udział w ćwiczeniach komputerowych z Excela i poznajesz tabele przestawne

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 


Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy


Warsztaty dla pracowników działów kadr i płac z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel prowadzi doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

Adresaci warsztatów – profil słuchacza


Stacjonarny kurs komputerowy „Excel – Tabele przestawne” przeznaczony jest głównie dla:

 1. osób pracujących w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, rachubie i rachunkowości zarządczej,
 2. pracowników działów sprzedaży, analiz finansowych, controllingu, audytu wewnętrznego,
 3. personelu obsługi sekretariatu i recepcji, obszarów rozliczeń i zarządzania przedsiębiorstwem, administracji biurowej i innych,
 4. osób pragnących nauczyć się tworzenia i zarządzania tabelami przestawnymi przynajmniej na poziomie podstawowym,
 5. osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami tworzenia tabel przestawnych,
 6. osób zajmujących się w pracy analizą danych,
 7. osób, które incydentalnie tworzą raporty i zestawienia ale, które chciały by zoptymalizować i zwiększyć efektywność swojej pracy,
 8. osób zmuszonych do częstego sporządzania raportów i zestawień,
 9. osób mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,
 10. osób zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,
 11. osób generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,
 12. osób pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

Warsztaty komputerowe kierujemy praktycznie do wszystkich, którzy korzystają z programu Excel. Tabele przestawne to podstawowe narzędzie mogące ułatwić codzienną pracę.

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu


Od uczestników kursu „Excel – Tabele przestawne” wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz – czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:

 1. potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
 2. potrafię skopiować komórki,
 3. rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
 4. umiem przełączyć się między arkuszami,
 5. potrafię sumować dane w komórkach,
 6. umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

 


 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce wykorzystania tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego programu MS Excel otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie –  Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Excel, tabele przestawne. PCC - Polbi.Excel, tabele przestawne

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Logo, Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: Excel, tabele przestawne.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Poznaj tabele przestawne programu Excel jako najważniejsze narzędzie pomocne w pracy działów księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Zapraszamy na warsztaty komputerowe dla praktyków. Szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako narzędzie do tworzenia raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych w analizie danych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Omówienie zastosowania tabel przestawnych arkusza kalkulacyjne MS Excel i ich znaczenia w grupowaniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem działów księgowości, finansów i kadrowopłacowych.

 1. Prezentacja możliwości narzędzia tabel przestawnych.
 2. Przykłady poglądowe zastosowania tabel przestawnych Excel’a.
 3. Przykłady poglądowe zastosowania wykresów przestawnych arkusza Excel.

 

 1. Narzędzia sortowania i filtrowania.
 2. Narzędzia oczyszczania danych, m.in. funkcje: USUŃ.ZBEDNE.ODSTĘPY(), OCZYŚĆ(), FRAGMENT.TEKSTU().
 3. Formatowanie warunkowe – czyli optyczna wizualizacja danych.
 4. Zamiana niepoprawnego separatora dziesiętnego (np. kropki na przecinek) w zestawieniach z baz danych oraz programów zewnętrznych.

 

 1. Zaznaczanie danych do analizy z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.
 2. Rodzaje tabel przestawnych.
 3. Omówienie narzędzi do tworzenia raportów w ramach narzędzia tabel przestawnych.

 

 1. Wykorzystanie kreatora tworzenia tabeli przestawnej.
 2. Rozszerzanie zbioru danych – zmiana danych źródłowych.
 3. Odświeżanie danych tabeli przestawnej.
 4. Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól.
 5. Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej (zmiana formy tabeli przestawnej).
 6. Grupowanie i rozgrupowanie danych tabeli przestawnej.
 7. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.
 8. „Eksport” danych tabeli do innego arkusza.
 9. Formatowanie danych wynikowych.
 10. Style tabeli przestawnej i inne metody wizualizacji danych.

 

 1. Tworzenie raportu związanego z listą płac.
 2. Tworzenie raportu opartego na danych z zestawienia obrotów i sald.
 3. Tworzenie raportu opartego o zestawienia sprzedaży towarów.
 4. Tworzenie raportu opartego na danych kosztów i przychodów.

 

 1. Wykorzystanie wbudowanych funkcji (n.p. suma, średnia, odchylenie standardowe, maksimum i minimum).
 2. Wykorzystanie możliwości prezentacji danych w formie udziałów (n.p. % z, % sumy, % wiersza, % kolumny).
 3. Tworzenie własnych elementów obliczeniowych.
 4. Filtrowanie danych tabeli przestawnej różnymi metodami.

 

 1. Tworzenie raportu fluktuacji kosztów.
 2. Tworzenie raportu analizy nieobecności pracowników w pracy na podstawie danych kadrowych.
 3. Tworzenie raportu analizy wąskich gardeł produkcyjnych.
 4. Tworzenie raportu sprzedaży na przełomie lat.

 

 1. Zaawansowane metody przedstawiania wyników.
 2. Obliczanie wartości w odniesieniu do innych pól tabeli przestawnej.
 3. Pobieranie danych z tabeli przestawnej z użyciem funkcji WEŹ.DANE.TABELI().
 4. Tabele na podstawie wielu zakresów danych.
 5. Kreator tworzenia tabel przestawnych.
 6. Narzędzie „Fragmentator”.
 7. Narzędzie osi czasu.

 

 1. Raport sprzedaży w nierównych przedziałach wartościowych.
 2. Analiza trendu przyrostu kosztów i przychodów.
 3. Raport międzywydziałowy roboczogodzin przepracowanych w zestawieniach płacowych.
 4. Raport danych wizualizowanych w przestrzeni okresu czasu.

 

 1. Omówienie wykresów przestawnych.
 2. Tworzenie prostych wykresów na podstawie zestawień danych.
 3. Edycja danych na wykresie przestawnym.
 4. Edycja i zmiana stylu wykresu.
 5. Dodawanie linii trendu.
 6. Edycja parametrów osi wykresu.

 


Tabele przestawne - Excel. Polbi - Uczymy tego na czym się znamy.

 


Stacjonarne warsztaty komputerowe:  Excel – Tabele przestawne.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Dokonanie zgłoszenia upoważnia do wzięcia udziału w zajęciach. Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem. Możesz zapłacić po kursie.

 

Firmy – termin płatności


Termin płatności za szkolenie dla przedsiębiorców, firm, urzędów  i instytucji wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne – termin płatności


Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na rachunek bankowy firmy Polbi.

 

Faktura za szkolenie


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Szkolenie: Tabele przestawne w Excelu jako najważniejsze narzędzie w działach księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Stacjonarne warsztaty komputerowe dla praktyków.

 

Organizacja zajęć – Excel (tabele przestawne)


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Excel - Tabele przestawne.9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie „Excel – Tabele przestawne” obejmuje 6 godzin warsztatów komputerowych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zakres szkolenia z Excela


Kurs ma na celu przygotować uczestników nie tylko do podstawowej obsługi tego przydatnego narzędzia Excel’a ale również przybliży zaawansowane możliwości jakie niosą ze sobą tabele przestawne.

 

Excel – Tworzenia zestawień i raportów


Tabele przestawne w Excelu to podstawowe, zaawansowane narzędzie do tworzenia zestawień, raportów, wykonywania obliczeń i tworzenia podsumowań i analiz w działach finansowych, księgowych i płacowych.

 

Tabele przestawne – Analiza danych


Tabele przestawne jest to bez wątpienia najczęściej używana funkcja Excela przy analizie danych.

 

Raport tabel przestawnych – Pomoc w pracy


Tabele przestawne Excela to absolutny niezbędnik w pracy działów księgowości, kadrowo-płacowych czy analiz finansowych.

 

Excel – Tabele przestawne. Warsztaty komputerowe


Kurs stacjonarny. Warsztatowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania funkcji tabel przestawnych arkusza Excel do tworzenia zestawień, raportów i wykonywania obliczeń oraz  tworzenia podsumowań i analiz finansowych.

 

Oceny i opinie uczestników szkoleń z Excel


Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje cyklu spotkań z Excel’em.  Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł

Termin: 14-12-2021

Stacjonarne warsztaty komputerowe, piątek, zajęcia w godz. 10-16

Warszawa (stacjonarnie)

Warszawa (stacjonarnie), grudzień 2021

Skip to content