Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel – Optymalizacja pracy. Warsztaty komputerowe dla średniozaawansowanych.

Szkolenie: Optymalizacja pracy w Excelu. Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych użytkowników programu. Poznasz i przećwiczysz zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Analiza danych. Tabele przestawne. Automatyzacja pracy z wykorzystaniem makr. Tabele, formularze, raporty. Stacjonarne warsztaty prowadzi Maciej Derwisz.

 


Excel - optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie w Warszawie. Warsztaty komputerowe dla średniozaawansowanych.

 

Optymalizacja i automatyzacja – Poznaj efektywne możliwości Excela


✔️ Prowadź walidację danych i unikaj niepotrzebnych błędów

✔️ Stosuj formatowanie warunkowe i funkcje tablicowe

✔️ Łatwo zautomatyzuj swoją prace korzystając z makr

Zapraszam na moje autorskie szkolenie – Maciej Derwisz

 

 

Excel – Cel szkolenia, zakres kursu


Celem kursu jest optymalizacja poprzez zwiększenie efektywności zastosowania narzędzi programu Excel w analizie i prezentacji danych poprzez wykorzystanie:

 • bardziej złożonej edycji i formatowania danych w arkuszu kalkulkacyjnym,
 • walidację danych i zapobieganiu powstawania błędów,
 • obróbkę danych z wykorzystaniem tabel, formularzy, raportów,
 • zastosowanie formatowania warunkowego,
 • automatyzację zadań z wykorzystaniem makr,
 • zastosowanie funkcji tablicowych.

Program szkolenia: Excel - Optymalizacja pracy. Excel – Optymalizacja. Program warsztatów komputerowych (PDF)

 

Profil słuchacza – adresaci szkolenia


Kurs „Optymalizacja pracy w Excelu” przeznaczony jest dla osób znających już arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zwiększyć efektywność wykonywanej pracy i zoptymalizować uzyskiwane dane wynikowe poprzez:

 • sprawdzania poprawności wprowadzanych danych,
 • skuteczniejszego odnajdywania błędów,
 • przystępniejszą wizualizacje danych,
 • zastosowanie narzędzi tabel i funkcji tablicowych,
 • podstawowego zastosowania makr.

 

Jak wyglądają stacjonarne warsztaty z Excela?


✔ Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z Excela

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy


Warsztaty dla zainteresowanych optymalizacją i automatyzacją pracy w Excelu prowadzi doświadczony i ceniony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

 

Poziom prezentowanej wiedzy. Wymagania wstępne – Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – co to znaczy?

 • znam podstawy edycji komórek,
 • umiem pisać proste odwołania,
 • używam prostych funkcji (np. suma(), jeżeli(), itp.),
 • wiem co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, …),
 • zaznaczam i kopiuję dane,
 • tworzę proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

 

Materiały szkoleniowe – Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Excel - Optymalizacja dla średniozaawansowanych. PCC - Polbi.Excel – optymalizacja

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu Excela - Optymalizacja.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 1. Wykorzystanie list niestandardowych przy wprowadzaniu danych
 2. Walidacja danych na etapie ich wprowadzania
 3. Wykorzystanie „pól rozwijanych” przy wprowadzaniu danych
 4. Konstrukcja komunikatów błędów na etapie walidacji danych
 5. Ochrona komórek przed modyfikacją
 6. Problemy ze zgodnością typów wprowadzanych danych – konwersja typów danych

 

 1. Tworzenie tabel (w znaczeniu odrębnego narzędzia Excela a nie zestawu danych) w Excelu
 2. Modyfikacja zakresu danych tabelarycznych
 3. Konstrukcja funkcji przy pracy w tabelach
 4. Odwołania między wieloma tabelami danych w skoroszycie

 

 1. Formuły tablicowe w Excelu i ich zastosowanie
 2. Funkcje tablicowe zwracające jeden lub wiele wyników
 3. Przykłady użycia prostych i złożonych formuł tablicowych

 

 1. Zastosowanie formatowania warunkowego przy wizualizacji danych
 2. Zastosowanie formuł w trakcie korzystania z formatowania warunkowego
 3. Znajdowanie zduplikowanych wartości (lub unikalnych)
 4. Wykorzystanie funkcji dla wizualizacji danych
 5. Konsolidacja danych wieloarkuszowych
 6. Podział poziomy i pionowy ekranu dla wizualizacji danych

 

 1. Podział na strony ręczny i automatyczny
 2. Powtarzanie części danych na wydrukach
 3. Nagłówki i stopki na wydrukach arkuszy
 4. Tła, tytuły i nagłówki przy wizualizacji wydruków danych

 

 1. Funkcje sortowania i filtrowania danych
 2. Zaawansowane wielokolumnowe filtrowanie danych – filtrowanie niestandardowe
 3. Użycie formuł przy filtrowaniu danych
 4. Operacje na „przefiltrowanych” danych
 5. Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie „przefiltrowanych” danych
 6. Grupowanie i rozgrupowywanie danych

 

 1. Wprowadzenie do makrodefinicji
 2. Tworzenie prostych makr z wykorzystaniem rejestratora
 3. Przypisywanie i użycie makr w arkuszu
 4. Prosta modyfikacja makra w edytorze VB
 5. Przykłady zastosowania makr w obróbce danych

 

 1. Narzędzie „Sumy częściowe”
 2. Narzędzie „Szukaj wyniku”
 3. Narzędzie „Tekst jako kolumny”

 

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne - Excel


Optymalizacja pracy w Excelu dla średniozaawansowanych

Stacjonarne warsztaty komputerowe w godzinach 10:00 – 16:00

Organizator: Polbi – Warszawa, autorski program opracował Maciej Derwisz

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Rodo w biurze rachunkowym.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Kurs Excel – Arkusz kalkulacyjny. Optymalizacja i automatyzacja pracy, zaawansowane możliwości.

 

Organizacja szkolenia – Optymalizacja pracy w Excelu


Organizacja szkolenia: RODO, ochrona danych osobowych w księgowości i biurze rachunkowym.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda realizacji kursu


Szkolenie „Optymalizacja pracy w Excelu” realizowane jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera. W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną.

 

Praktyczny charakter warsztatów komputerowych


Ćwiczenia dotyczące optymalizacji i automatyzacji pracy w Excelu skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Excel – Optymalizacja pracy. Warsztaty komputerowe dla średniozaawansowanych | Doświadczony i renomowany wykładowca – Maciej Derwisz  | Zajęcia stacjonarne | Warszawa – warsztaty komputerowe | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 16:00 | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł

Termin: 15-12-2021

Środa, zajęcia w godz. 10-16, stacjonarne warsztaty komputerowe

Warszawa (stacjonarnie)

Warszawa (stacjonarnie), grudzień 2021

Skip to content