Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel – Optymalizacja. Kurs dla średniozaawansowanych.

Arkusz kalkulacyjny - optymalizacja i automatyzacja pracy, zaawansowane możliwości Excela.

Szkolenie: Excel – Optymalizacja. Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych użytkowników programu. Zaawansowane możliwości arkusza. Analiza danych. Tabele przestawne. Automatyzacja pracy z wykorzystaniem makr. Tabele, formularze, raporty. Szkolenie w Warszawie.

 

STACJONARNE WARSZTATY KOMPUTEROWE


✔ Małe grupy, przestronna sala.

✔ Jeden uczestnik – jedna ławka i jeden laptop.

✔ Wymagane odległości i środki do dezynfekcji.

 

Optymalizacja w Excelu – kurs dla średniozaawansowanych


Szkolenie prowadzi Maciej Derwisz


Excel - optymalizacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie w Warszawie. Warsztaty komputerowe dla średniozaawansowanych.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (PDF)


Kurs dostępny po zniesieniu ograniczeń COVID 19

Stacjonarne warsztaty komputerowe

Warszawa – centrum miasta

2 dni zajęć w godzinach 10:00 – 16:00

 

Excel – Cel szkolenia, zakres kursu


Celem kursu z zakresu obsługi programu Excel jest pogłębienie umiejętności uczestników zajęć i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w:

 • bardziej złożonej edycji i formatowaniu danych,
 • sprawdzaniu poprawności danych i zapobieganiu powstawania błędów,
 • tworzeniu formuł na poziomie średniozaawansowanym poprzez ich wielowątkowe zagnieżdżanie,
 • tworzeniu tabel przestawnych,
 • obróbkę danych z wykorzystaniem tabel, formularzy, raportów,
 • automatyzację zadań z wykorzystaniem makr,
 • i innych.

 

Profil słuchacza – adresaci szkolenia


Kurs „Excel – Optymalizacja” przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, a głównie z możliwością:

 • praktycznej optymalizacji i zwiększenia wydajności z pracy z arkuszem,
 • zastosowania formuł i funkcji na poziomie średniozaawansowanym,
 • prostej analizy danych,
 • pracy z tabelami przestawnymi,
 • podstawowego zastosowania makr,
 • i innych.

 

Wymagania wstępne


Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – co to znaczy?

 • znam podstawy edycji komórek,
 • umiem pisać proste odwołania,
 • używam prostych funkcji (np. suma(), jeżeli(), itp.),
 • wiem co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, …),
 • zaznaczam i kopiuję dane,
 • tworzę proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Metoda realizacji kursu


Kurs „Excel – Optymalizacja” realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Raporty Oceny Szkolenia.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Excel - Optymalizacja dla średniozaawansowanych. PCC - Polbi.Koordynator szkolenia – Excel (optymalizacja)

Wirginia Łyjak

Polbi Contact Center: 721 547 750

e-mail: wirginia@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu Excela - Optymalizacja.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Tworzenie list niestandardowych i ich późniejsze wykorzystanie.

 1. Nazywanie komórek.
 2. Nazywanie obszarów.
 3. Menadżer nazw.
 1. Zaznaczanie komórek w zależności od zadanego kryterium.
 2. Zaznaczanie duplikatów.
 3. Formatowanie zależne od formuły.
 4. Zaawansowane formatowanie warunkowe.
 1. Sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych i ich bieżąca walidacja.
 2. Tworzenie list danych.
 3. Edycja i wyświetlanie komunikatów podpowiedzi.
 4. Edycja i wyświetlanie alertów o błędach w danych.

Sposoby znajdywania i usuwania duplikatów danych:

 • poprzez formułę,
 • poprzez makrodefinicję,
 • poprzez formatowanie warunkowe,
 • poprzez funkcję programową.
 1. Zapoznanie z tabelami przestawnymi.
 2. Tworzenie tabel przestawnych wg prostych kryteriów.
 3. Zaawansowana praca z tabelami przestawnymi.
 1. Praca z bazami danych.
 2. Zewnętrzne źródła baz danych.
 1. Dodawanie formularzy do paska „Szybki dostęp”.
 2. Wykorzystanie i obsługa formularzy.
 1. Wstawianie i edycja tabel.
 2. Wprowadzanie formuł w tabeli.
 3. Wprowadzanie formuł poza tabelą.
 4. Praca z wieloma tabelami w arkuszu.
 1. Wprowadzenie do funkcji tablicowych.
 2. Zastosowanie funkcji tablicowych na prostych przykładach.
 3. Tworzenie list rozwijanych pól wyboru z wykorzystaniem funkcji tablicowych.
 4. Funkcje zapytań warunkowych z wykorzystaniem funkcji tablicowych.
 1. Cechy dobrego raportu.
 2. Zapoznanie z formantami.
 3. Wykorzystanie formantów do tworzenia i obsługi raportu.
 1. Dokonywanie zmian cyfr pisanych na słownie w ramach formuł arkusza.
 2. Dokonywanie zmian cyfr pisanych na słownie w ramach makrodefinicji.
 1. Wyrównania obiektów graficznych w ramach arkusza.
 2. Pokazywanie/ukrywanie obiektów graficznych arkusza.
 3. Tło i logo firmowe.
 4. Nagłówki i stopki  w trakcie wydruku.

Tworzenie sum częściowych w zestawie danych.

 1. Rejestracja makr.
 2. Edytor VB w prostej edycji makra.
 3. Przypisywanie makr do menu.
 4. Przypisywanie makr do formantu „przycisk” i umieszczanie go w arkuszu.
 1. Suma.jeżeli()
 2. Suma.warunków()
 3. Średnia.jeżeli()
 4. Średnia.warunków()
 5. Wyszukaj.pionowo()
 6. Wyszukaj.poziomo()
 7. Adres()
 8. Adr.pośredni()
 9. Indeks()
 10. Licz.jeżeli()
 11. Jeżeli.błąd()
 12. Podaj.pozycję()
 13. Wyszukaj()
 14. Funkcje z grupy bd….()

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

 

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Tabele przestawne.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Dzień pierwszy – 9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy i drugi:

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


2 dni, 16 godzin wykładowych

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content