Excel dla średniozaawansowanych (2 dni)

Program szkolenia z Excela dla średniozaawansowanych


1. Wybrane problemy przy edycji danych w Excelu

 • Konwersje typów danych
 • Problem z danymi liczbowymi wyświetlanymi w formie tekstów
 • Zastosowanie narzędzia Excela „Wklej specjalnie” przy transpozycji danych
 • Tworzenie własnych typów danych

2. Solver – narzędzie do rozwiązywania problemów

 • Przedstawienia narzędzia Solver i jego zastosowania
 • Obsługa Solvera
 • Przygotowanie danych pod wykorzystanie Solvera
 • Praktyczne wykorzystanie Solvera do rozwiązywania problemów na wielu przykładach praktycznych

3. Zastosowanie funkcji wyszukującej przy zestawianiu danych

 • Zapoznanie z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO() i X.WYSZUKAJ()
 • Proste zastosowanie funkcji wyszukujących
 • Zaawansowane zastosowanie funkcji wyszukujących w zagnieżdżonych formułach przy analizie danych

4. Tabele przestawne w Excelu

 • Pojęcie i zastosowanie tabeli przestawnej
 • Tworzenie i obsługa tabel przestawnych
 • Proste i złożone obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli Excela
 • Pola i elementy obliczeniowe
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Wykresy przestawne w Excelu
 • Tworzenie tabel przestawnych w oparciu o dane zewnętrzne
 • Powiązania tabel przestawnych

5. Zaawansowane formatowanie warunkowe w Excelu

 • Tworzenie zaawansowanych kryteriów przy użyciu formatowania warunkowego
 • Formuły formatowania warunkowego w Excelu
 • Praca na całych wierszach przy zaznaczaniu danych

6. Wybrane narzędzia i rozwiązania typowych problemów w arkuszach danych

 • Przesuwanie aktywnych danych przy odwołaniach i sumowaniach
 • Tworzenie w Excelu wielopoziomowych list rozwijanych
 • Praca z formantami
 • Znajdowanie adresów docelowej komórki przy użyciu funkcji adresowych
 • Funkcje obszarowe w Excelu
 • Zliczanie i analiza danych z dynamicznym przesunięciem obszarów
 • Zastosowanie „Menadżera scenariuszy”
 • Narzędzie Excela „Szukaj wyniku”
 • Tworzenie makropoleceń i ich proste zastosowania
 • Zastosowanie narzędzia „Przejdź do…specjalnie”

780 zł580 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/4/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
5 września 2024 - 6 września 2024
Czwartek i piątek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz - Excel
Uczymy tego, na czym się znamy.