logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Oferta szkoleniowa

Prowadzimy profesjonalne kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje.

 

Organizujemy kursy, szkolenia i warsztaty


Oferta szkoleniowa POLBI to bogaty wachlarz szkoleń, warsztatów i kursów o tematyce związanej z księgowością, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i składkami ZUS, podatkami i rozliczaniem podróży służbowych, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prawem farmaceutycznym dla pracowników i kierowników hurtowni farmaceutycznych.

Polecamy również szkolenia dla placówek medycznych, zakładów opieki zdrowotnej, przychodni specjalistyczny, szpitali i jednostek ambulatoryjnych związanych z opieką zdrowotna, dokumentacją medyczną i obsługą pacjenta.

Nasi wykładowcy, doświadczeni eksperci i praktycy, stawiają sobie za cel przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację Państwa wiadomości w oparciu o obowiązujące przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych.

Szkolenia w miarę możliwości prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. W razie potrzeby prowadzący wspólnie ze słuchaczami dokonuje niezbędnych obliczeń rozwiązując zadania i przykłady. Uczestnicy szkoleń mogą zawsze na bieżąco zadawać pytania wykładowcy prowadzącemu szkolenie. Warsztatom obsługi oprogramowania towarzyszą praktyczne ćwiczenia przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

Spotkania uczestników są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek. Szkolenia dają również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym i urzędowymi interpretacjami przepisów.

Działając od 1994 roku posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych.

 

Kursy księgowości, kadrowo-płacowe, specjalista ds. środków trwałych


Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu cyklicznych, certyfikowanych kursów dla księgowych, warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego (środków trwałych) i certyfikowanych kursów dla pracowników kadr i płac.

  • Kurs księgowości (z obsługą programów F-K)
  • Kurs kadry i płace (124-godziny)
  • Kurs specjalista ds. majątku trwałego

Prawo podatkowe – PIT, CIT i VAT


Prowadzimy szkolenia z zakresu podatków (VAT, PIT i CIT), podróży służbowych, problematyki

Prawo podatkowe – szkolenia z zakresu podatków dochodowych

Szkolenia podatkowe mają na celu przedstawienie zasad związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów o opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych (PDOF) oraz podatkiem dochodowym osób prawnych (PDOP). Omawiamy źródła przychodu, powstanie obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Na szkoleniach uczymy zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego, składania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych, jednym słowem – jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym? Podczas zajęć poruszamy tematykę kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych, osobowych, samochodów niebędących środkiem trwałym podatnika oraz wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym

Warsztaty poruszają aspekty podatkowe wydatków na reprezentację i reklamę, regulacje odnośnie zasad sponsoringu, udziału w targach i imprezach reklamowych, sprzedaży premiowej, kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT, CIT i VAT jak również uznawaniu takich wydatków za koszty uzyskania przychodu i wykazywaniu ich w ewidencji księgowej.

Podróże służbowe – diety i ryczałty. Rozliczanie delegacji.

Proponujemy szkolenia podatkowe omawiające problematykę rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów – zwrot faktycznie poniesionych wydatków czy kosztów leczenia w trakcie podróży), rozliczania wyjazdów szkoleniowych.

Podatek VAT i faktura VAT. Obrót międzynarodowy. Transakcje łańcuchowe.

Podczas szkoleń z tematyki podatku VAT wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z obowiązkiem podatkowy i podstawą opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, prawem do odliczenia podatku, fakturami VAT i fakturami korygującymi oraz zasadami wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowaniem. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych, wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), opodatkowania dostaw, eksportu i importu towarów oraz świadczenie usług, korzystania z zerowej stawki VAT czy ustalania miejsca opodatkowania.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Podczas szkoleń prezentujemy zagadnienia związane z podstawami prawa pracy, czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem, urlopami, dniami wolnymi od pracy, opłacaniem składek ZUS w przypadku umów cywilnoprawnych, wyliczaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składkami na FP i FGŚP, zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi i macierzyńskimi, świadczeniami rehabilitacyjnymi, ubezpieczeniami wypadkowymi.

Farmacja, obrót lekami, hurtownia farmaceutyczna


Oferujemy warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w  hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych. Szkolenia oraz audyt z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz systemu zarządzania jakością. Proponujemy doradztwo w zakresie obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety oraz  środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej kierowane do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Opieka zdrowotna, służba zdrowia, szpitale, placówki lecznicze


Prowadzimy warsztaty dla zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej związanych z organizacją i dokumentowaniem obsługi pacjenta w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Szkolenia dedykowane są dla osób związanych z zarządzaniem placówkami leczniczymi jak również dla osób zatrudnionych w szpitalach, przychodniach i ambulatoriach oraz pozostałych placówkach opieki zdrowotnej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji medycznej. Odbiorcami szkoleń są pracownicy rejestracji pacjentów, personel zatrudniony w działach rozliczeń oraz pracownicy odpowiedzialni za obieg dokumentacji oraz archiwizację dokumentacji medycznej.

Szkoleń dla administracji i kursy dla pracowników samorządowych


Naszą ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników urzędów miast i urzędów gmin, starostw powiatowych, związków gmin i powiatów oraz stowarzyszeń samorządowych, instytucji świadczących pomoc społeczną.

Warsztaty komputerowe – Excel, Płatnik i Symfonia dla pracowników działów księgowości, działów kadrowych i płac, administracji biurowej


Kursy komputerowe – polecamy zajęcia uczące obsługi programu PŁATNIK, arkusza kalkulacyjnego EXCEL czy programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”. W ofercie edukacyjnej również szkolenia zamknięte dla firm i instytucji.

Szkolenia zamknięte, dedykowane, wewnętrzne


Organizujemy kursy na życzenie Zamawiającego. Każdy z programów dopasujemy do potrzeb Twojej firmy i przeprowadzimy jako szkolenie zamknięte.

Szkolenia wyjazdowe


Szkolimy w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Zakopanym.

Szkolenia finansowane ze środków UE


Realizujemy projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Facebook i Twiter

O wszelkich zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie oraz najnowszych ofertach szkoleń najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twiterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twitera i fanpage na Facebooku.