Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Oferta szkoleniowa

Polbi jest firmą szkoleniową z ponad 25-letnim doświadczeniem edukacyjnym. Jak Wiecie cieszymy się bardzo dobrą opinią wśród naszych klientów. Znakomita większość osób trafia do Nas z polecenia naszych absolwentów, co motywuje nas do dalszych działań. Nie byłoby Nas bez Was. Niezmiennie proponujemy liczne szkolenia, kursy, warsztaty oraz webinaria, na których zdobywacie wiedzę nie tylko merytoryczną, ale także tę praktyczną.

 


Polbi - Bogata oferta szkoleń i kursów.


Administracja   |  Farmacja  |  Ochrona zdrowia  |  Excel

Podatki PIT, CIT i VAT   |   Prawo pracy i ZUS   |   Środki trwałe   |   Księgowość


 

Prowadzimy profesjonalne kursy, specjalistyczne szkolenia, warsztaty komputerowe i seminaria. Stawiamy na kształcenie praktyczne. Szkolenia (tradycyjne i szkolenia on-line) w miarę możliwości prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. W razie potrzeby prowadzący szkolenie wspólnie ze słuchaczami dokonuje niezbędnych obliczeń rozwiązując zadania i przykłady. Uczestnicy szkoleń mogą zawsze na bieżąco zadawać pytania wykładowcy prowadzącemu szkolenie. Warsztatom obsługi oprogramowania towarzyszą praktyczne ćwiczenia przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

 

Kursy księgowości, kadrowo-płacowe, specjalista ds. środków trwałych

Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu cyklicznych, certyfikowanych kursów dla księgowych, warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego (środków trwałych) i certyfikowanych kursów dla pracowników kadr i płac.

Oferta szkoleniowa. Zapraszamy na kursy księgowości i kadrowo-płacowe. Zajęcia w Warszawie.

Nasza oferta szkoleniowa z zakresu kursów to:

➡️ Kurs księgowości (z obsługą programów F-K)

➡️ Kurs kadry i płace (Specjalista ds. kadr i płac)

➡️ Kurs specjalista ds. majątku trwałego

Organizujemy kursy, szkolenia i warsztaty

Nasi wykładowcy, doświadczeni eksperci i praktycy, stawiają sobie za cel przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację Państwa wiadomości w oparciu o obowiązujące przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych. Spotkania uczestników są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek. Szkolenia dają również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym i urzędowymi interpretacjami przepisów.

Działając od 1994 roku posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych.

 

 

Oferta szkoleniowa – ▶️ Prawo podatkowe: PIT, CIT i VAT


Prowadzimy szkolenia z zakresu podatków dochodowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) oraz podatku od towarów i usług – VAT.

 

Polbi - Warszawa. Oferta szkoleniowa. Szkolenia: Podatki dochodowe (PIT i CIT).

Prawo podatkowe – szkolenia z zakresu podatków dochodowych

Szkolenia podatkowe mają na celu przedstawienie zasad związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów o opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych (PDOF) oraz podatkiem dochodowym osób prawnych (PDOP). Omawiamy źródła przychodu, powstanie obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Na szkoleniach uczymy zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego, składania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych, jednym słowem – jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym? Podczas zajęć poruszamy tematykę kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych, osobowych, samochodów niebędących środkiem trwałym podatnika oraz wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

 

Polbi - Warszawa. Oferta szkoleniowa. Szkolenia: reprezentacja i reklama.Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym

Warsztaty poruszają aspekty podatkowe wydatków na reprezentację i reklamę, regulacje odnośnie zasad sponsoringu, udziału w targach i imprezach reklamowych, sprzedaży premiowej, kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT, CIT i VAT jak również uznawaniu takich wydatków za koszty uzyskania przychodu i wykazywaniu ich w ewidencji księgowej.

 

Polbi - Warszawa. Oferta szkoleniowa. Szkolenia: Podróże służbowe - diety i ryczałty.Podróże służbowe – diety i ryczałty. Rozliczanie delegacji.

Proponujemy szkolenia podatkowe omawiające problematykę rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów – zwrot faktycznie poniesionych wydatków czy kosztów leczenia w trakcie podróży), rozliczania wyjazdów szkoleniowych.

 

Oferta szkoleniowa - Szkolenia: Podróże służbowe – diety i ryczałty. Rozliczanie delegacji.

 

Polbi - Warszawa. Oferta szkoleniowa. Szkolenia: Podatek VAT i faktura, obrót międzynarodowy, transakcje łańcuchowe.Podatek VAT i faktura VAT. Obrót międzynarodowy. Transakcje łańcuchowe.

Podczas szkoleń z tematyki podatku VAT wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z obowiązkiem podatkowy i podstawą opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, prawem do odliczenia podatku, fakturami VAT i fakturami korygującymi oraz zasadami wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowaniem. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych, wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), opodatkowania dostaw, eksportu i importu towarów oraz świadczenie usług, korzystania z zerowej stawki VAT czy ustalania miejsca opodatkowania.

 

 

Oferta szkoleniowa – ▶️ Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Podczas szkoleń prezentujemy zagadnienia związane z podstawami prawa pracy, czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem, urlopami, dniami wolnymi od pracy, opłacaniem składek ZUS w przypadku umów cywilnoprawnych, wyliczaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składkami na FP i FGŚP, zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi i macierzyńskimi, świadczeniami rehabilitacyjnymi, ubezpieczeniami wypadkowymi.

 

 

Oferta szkoleniowa – ▶️ Farmacja, obrót lekami, hurtownia farmaceutyczna


Oferta szkoleniowa dla dla farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych.

Oferujemy warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w  hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych. Szkolenia oraz audyt z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz systemu zarządzania jakością. Proponujemy doradztwo w zakresie obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety oraz  środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej kierowane do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

 

Oferta szkoleniowa – ▶️ Opieka zdrowotna, służba zdrowia, szpitale, placówki lecznicze


Prowadzimy warsztaty dla zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej związanych z organizacją i dokumentowaniem obsługi pacjenta w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Szkolenia dedykowane są dla osób związanych z zarządzaniem placówkami leczniczymi jak również dla osób zatrudnionych w szpitalach, przychodniach i ambulatoriach oraz pozostałych placówkach opieki zdrowotnej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji medycznej. Odbiorcami szkoleń są pracownicy rejestracji pacjentów, personel zatrudniony w działach rozliczeń oraz pracownicy odpowiedzialni za obieg dokumentacji oraz archiwizację dokumentacji medycznej.

 

 

Oferta szkoleniowa – ▶️ Szkolenia dla administracji i kursy dla pracowników samorządowych


Naszą ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników urzędów miast i urzędów gmin, starostw powiatowych, związków gmin i powiatów oraz stowarzyszeń samorządowych, instytucji świadczących pomoc społeczną.

 

 

Oferta szkoleniowa – ▶️ Warsztaty komputerowe – Excel, Płatnik i Symfonia


Kursy komputerowe – polecamy zajęcia uczące obsługi programu PŁATNIK, arkusza kalkulacyjnego EXCEL czy programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”. Są to szkolenia dedykowane specjalnie dla pracowników działów księgowości, działów kadrowych i płac, administracji biurowej. W ofercie edukacyjnej również szkolenia zamknięte dla firm i instytucji.

 

Oferta szkoleniowa - warsztaty komputerowe: Excel, Płatnik i Symfonia.


 

Szkolenia zamknięte, dedykowane, wewnętrzne


Organizujemy kursy na życzenie Zamawiającego. Każdy z programów dopasujemy do potrzeb Twojej firmy i przeprowadzimy jako ▶️ szkolenie zamknięte.

 

Szkolenia wyjazdowe


Szkolimy w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Zakopanym.

 

 

Webinarium, Interaktywne, internetowe szkolenia na żywo


Wybrane pozycje z naszej oferty edukacyjne prowadzimy w formie zdalnej. Polecamy nasze webinaria. Zapraszamy wszystkich na szkolenia on-line.

 

Szkolenia finansowane ze środków UE


Realizujemy ▶️ projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Gdzie można znaleźć nasze szkolenia?


Oferta szkoleniowa Polbi jest dostępna również:

  • w serwisie internetowym ▶️ EVENEA,
  • w Bazie Usług Rozwojowych ▶️ BUR,
  • w mediach społecznościowych ▶️ FACEBOOK.

 


Polbi - Szkolenia dla firm. Bogata oferta szkoleniowa.

 


Polbi, Warszawa – Szkolenia dla firm. Nasza oferta szkoleniowa kierowana jest do księgowych i pracowników pionów finansowych jak również personelu działów kadrowo-płacowych. Prowadzimy szkolenia z zakresu podatków oraz prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Polecamy również warsztaty i ćwiczenia dla farmaceutów pracujących w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych. Oferujemy też zajęcia kierowane do placówek leczniczych i podmiotów związanych z ochroną zdrowia, opieką medyczną, szpitali i przychodni. Szkolimy przyszłych specjalistów z zakresu ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałe i wartości niematerialnych i prawnych.

Skip to content